Åldrings- och invalidrådet

Ordinarie medlem:                                     Reserv:

Ingrid Nykänen ordf.                                  Inger Björkqvist, Folkhälsan

Pirkko Mäenpää v.ordf                              Reija Toikka-Klutse, FRK

Meeri Sankala                                              Aaro Sankala, Kaskisten Eläkkeensaajat r.y.

Eila Pohjanvesi                                            Ossi Aho, Kaskisten Eläkkeensaajat r.y.

Aarno Lindholm                                          Inger Rantakoski, Kaskö Pensionärsklubb

Helena Suominen                                      Mirja Högstrand, Grundtrygghetsnämnden

Sonja Lapveteläinen                                 Lars Piira, Stadsstyrelsen

 

Sekreterare: Anne Kotiranta, äldreomsorgens ansvariga skötare, 040 504 2534

Reserv: Kita Westerlund, grundtrygghetsdirektör, 0400 744 306