Barn- och familjevård

Adoptionsrådgivning

Grundtrygghetsdirektören  tel. 0400-744 306

En familj som vill adoptera ett barn skall kontakta socialmyndigheterna i hemkommunen eller Rädda Barnen rf:s adoptionsbyrå för att få adoptionsrådgivning. Först efter förberedelser och utvärdering av adoptionsrådgivningen kan ett adoptivbarn placeras i familjen. Adoptionsrådgivningen tar minst 6 månader, och under denna tid utreds föräldrarnas möjligheter att fungera som föräldrar för barnet. I slutet av rådgivningsfasen görs en hemutredning.

Personundersökning

Socialarbetaren tel. 045-1321 593

Häradsämbetets åklagaravdelning ber att socialförvaltningen gör en personundersökning då en person som är under 21 år har gjort sig skyldig till ett brott och påföljden av gärningen kan vara annat än bötesstraff. Syftet med personundersökningen är att ta fram förmildrande omständigheter som kan ha betydelse vid utdömande av straff för gärningen.

Faderskapsutredning

Grundtrygghetsdirektören  tel. 0400-744 306

Faderskapet till ett barn utom äktenskapet kan fastställas antingen genom att fadern erkänner faderskapet eller genom domstolsbeslut. När barnet är fött kan mannen erkänna faderskapet hos barnatillsyningsmannen. Faderskapsutredningen och erkännandet av faderskapet tas om hand av barnatillsyningsmannen i moderns hemkommun. Modern får möjlighet att delta i överläggningen om faderskapsutredningen. Det är nödvändigt att båda föräldrarna besöker barnatillsyningsmannen.