Barn- och familjevård

Adoptionsrådgivning

Grundtrygghetsdirektören nås via stadens växel, tel. 06-2207 711.

En familj som vill adoptera ett barn skall kontakta socialmyndigheterna i hemkommunen eller Rädda Barnen rf:s adoptionsbyrå för att få adoptionsrådgivning. Först efter förberedelser och utvärdering av adoptionsrådgivningen kan ett adoptivbarn placeras i familjen. Adoptionsrådgivningen tar minst 6 månader, och under denna tid utreds föräldrarnas möjligheter att fungera som föräldrar för barnet. I slutet av rådgivningsfasen görs en hemutredning.

Personundersökning

Socialarbetaren nås via stadens växel, tel. 06-2207 711.

Häradsämbetets åklagaravdelning ber att socialförvaltningen gör en personundersökning då en person som är under 21 år har gjort sig skyldig till ett brott och påföljden av gärningen kan vara annat än bötesstraff. Syftet med personundersökningen är att ta fram förmildrande omständigheter som kan ha betydelse vid utdömande av straff för gärningen.

Faderskapsutredning

Barnatillsyningsmannen nås via stadens växel, tel. 06-2207 711.

Faderskapet till ett barn utom äktenskapet kan fastställas antingen genom att fadern erkänner faderskapet eller genom domstolsbeslut. När barnet är fött kan mannen erkänna faderskapet hos barnatillsyningsmannen. Faderskapsutredningen och erkännandet av faderskapet tas om hand av barnatillsyningsmannen i moderns hemkommun. Modern får möjlighet att delta i överläggningen om faderskapsutredningen. Det är nödvändigt att båda föräldrarna besöker barnatillsyningsmannen.