Barnrådgivning

Barnrådgivning

Barnrådgivningsarbetet utgår från hela familjens hälsa. Målet är att följa med barnets psykiska, fysiska och sociala utveckling, förebygga sjukdomar och upptäcka dem i tid genom följande sätt:

  • Regelbundna hälsogranskningar
  • Uppmuntra till hälsosamma levnadsvanor – kost, sömn, motion
  • Stöda föräldraskapet 
  • Följa med barnets psykomotoriska utveckling samt talutveckling
  • Vaccineringar enligt det landsomfattande programmet
  • Samarbete med dagvården, förebyggande barnskyddet och hemvården samt med K5 – familjecentret, t.ex. mödrarådgivning och psykologitjänster.

Närpes mödrarådgivning gör ett hembesök hos det nyfödda barnet och därefter övergår vårdansvaret till barnrådgivningen i Kaskö. Hälsovårdaren kommer hem och gör en hälsogranskning av den nyfödda. Därefter besöks hälsovårdaren ca en gång i månaden, tills barnet fyller 2 år. Därefter hälsokontroller en gång i året, tills barnet fyller 6 år. Läkarundersökningar görs före 8 veckors ålder, vid 4, 8, 18 månader och 4 år.

Antalet rådgivningsbesök kan variera beroende på barnets och familjens individuella behov.

Skolhälsovårdens information finns på Kaskö stads sidor Bildnings- och fritidstjänster.