Missbrukarvård

Missbrukarvård

Socialarbetare, tel. 045-1321 59

Som socialservice erbjuds invånarna service i enlighet med lagen om missbrukarvård.

Missbrukarvården har som mål att förebygga och minska missbruket av rusmedel, därmed förknippade sociala olägenheter och men för hälsan samt att främja missbrukarens och honom närstående personers funktionsförmåga och säkerhet.

Vi erbjuder bland annat rådgivning, stöd, ekonomiska stödåtgärder, akutvård och rehabilitering på anstalt för att förebygga och ge hjälp med att avsluta problemanvändning av rusmedel och narkotika.

Akutvården ges på akutvårdsstationen i Vasa.

Mera långvarig anstaltsvård ges till exempel vid A-hemmet i Kankaanpää, Vasa rehabiliteringsinstitution eller Lapuan Minnesota Oy med en betalningsförbindelse från socialförvaltningen.

För svenskspråkiga erbjuds vård vid Pixnekliniken i Malax, pixnekliniken@malax.fi , missbrukaren själv kan söka sig utan betalningsförbindelse från grundtrygghetsbyrån.

Grundtrygghetsbyrån och hälsovårdscentralen ger närmare information.