Utkomststöd

Grundläggande utkomststöd överförs till FPA den 1.1.2017

Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd från FPA på adressen http://www.kela.fi/web/sv/etjanst eller med FPA:s pappersblankett. Du får blanketter på FPA:s kontor och på adressen http://www.kela.fi/web/sv/blanketter. Ansökningarna skickas per post till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Om du inte kan ansöka om grundläggande utkomststöd på nätet eller med en blankett är det också möjligt att göra det muntligt. I så fall ska du ringa FPA:s servicenummer 020 692 227 eller vända dig till FPA-byrån. http://www.kela.fi/web/sv/utkomststöd

Kompletterande och förebyggande utkomststöd söks fortsättningsvis från kommunen

Kompletterande och förebyggande utkomststöd söks fortsättningsvis från stadens socialväsende, men från den 1.1.2017 behöver du först ett beslut från FPA om att du beviljats grundläggande utkomststöd.

Nämn behovet av kompletterande eller förebyggande utkomststöd i din ansökan om grundläggande utkomststöd till FPA under punkten Ytterligare upplysningar. FPA kan på begäran överföra din ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd med bilagor till kommunen för behandling.

Du kan enligt prövning beviljas kompletterande eller förebyggande utkomststöd för sådana utgifter som grundläggande utkomststöd inte kan beviljas för.