Hälsocentral

Kaskö hälsocentral

 

Slussgatan 11 A
64260 Kaskö

Tel. 045-232 22 00
E-post förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Må – to kl. 8 – 16
Fre kl. 8 – 14.15

Tidsbeställning, jour tel. 045-23 22 200

Sjukskötare/Diabetesskötare Ulla Hellsten tel. 045-232 32 00
Sjukskötare Sanna Harjula tel. 050-3435772
Sjukskötare Linda Haglund & Katja Junglöf-Kärkkäinen tel. 045-1271925
Hälsovårdare Gerd Metsäranta tel. 045-129 59 13
Avdelningssekreterare Saara Juvonen-Engvall tel. 045-1295912

LÄKAR- OCH SKÖTERSKORNAS MOTTAGNING MED TIDSBESTÄLLNING

Akutjour

Kontakta alltid först hälsovårdscentralen i Kaskö, där vi gör en bedömning av vårdbehovet och reserverar en tid. Må - To kl. 8 - 16, Fre kl. 8 - 14.15. Kaskö hälsovårdscentral tel. 045-232 22 00.

Under övriga tider läkarjour enligt följande:

Kristinestads hälsovårdscentral, tel. 06-22 18600:

Må kl. 16 -20 
Fre kl. 16.00 - 20 
Lö kl. 9 - 20 
Sö kl. 9 - 16

Vasa centralsjukhus, tel. 06-213 1001:

Må kl. 16 - Ti kl. 08 
Ti kl. 16 - On kl. 08 
On kl. 16 - To kl. 08 
To kl. 16 - Fre kl. 08 
Fre kl. 14.15 - Må kl. 08

Satakunda centralsjukhus, tel. 02-627 6868

Må - To kl. 16 - 08
Fre kl. 14.15 - Må kl. - 08

AMBULANS / ALLMÄNT NÖDNUMMER TEL. 112

Recept

Vi har e-recept i bruk.
Enligt lag skall man reservera 8 dagar för förnyande av e-recept!

Vårdbehovsbedömning / tidsbeställning till både läkar- och vårdarmottagning
tel. 045-23 22 200
må - to kl. 8-16
fre kl. 8-14.15.

Diabetesskötare tel. 045-23 23 200 kl. 13 - 14 må – fre. Tider till diabetesmottagning genom tidsbeställning såsom tidigare, även beställning av diabetesvårdtillbehör. Hälsovårdare tel. 045-12 95 913 kl. 10 - 11 må – fre.
Laboratoriesvarförfrågningar varje dag efter kl. 14.
För icke annullerad läkartid debiteras 51,40€.

ICKE-BRÅDSKANDE LÄKARKÖ CA 8 VECKOR (19.02.2021)

Hälsocentralens klientavgifter 2021

 • Besöksavgift, läkarmottagning 20,60€
 • Årsavgift, läkarmottagning 41,20€
 • Läkar-/tandläkarintyg/-utlåtande 50,80€
 • Intyg för körkort 61,00€
 • Oanvänd och icke annullerad mottagningstid till 
  läkare/tandläkare (över 15 år) 50,80€
 • Jouravgift vardagar kl. 20-08 samt lö-sö och helg
  för 18 år fyllda 28,30€
 • Läkarens/tandläkarens hembesök 18,90€
 • Annat hembesök av hälsovårdspersonal 12,00€

Mödrarådgivning

Samtliga tjänster köps av Närpes hälsovårdscentral. Du kan själv kontakta mödrarådgivningen måndag-fredag kl. 9.30 - 10 tel. 06 22 49 440.

Preventivrådgivning

Hälsogranskningar av kvinnor görs i vissa åldrar. Alla kvinnor i åldern 25-65 får kallelse till papa-prov per brev med fem års mellanrum. Hälsogranskningarna är frivilliga. Med hjälp av papa-prov kan man upptäcka eventuella förstadier till cancer i livmoderhalsen. Denna cancerform är den näst vanligaste hos kvinnor. Med hjälp av screening kan dess förstadier upptäckas och skötas innan den utvecklas till egentlig cancer. En del förändringar som upptäcks kan vara helt ofarliga och läkas av sig själv.

Papa-prov betyder cellprov som tas från slidan, livmoderhalsen och livmoderkanalen. Prov tas inte under menstruation. Om du använder vaginalsuppositorier skall du undvika att använda dem tre dagar före papa-provet tas.

50 år fyllda kvinnors hälsa undersöks noggrannare, bl.a. blodets fettvärden och blodsockret.

I ärenden som gäller preventivmedel med hormoner kan du beställa tid till hälsovårdaren.

Mammografi

Alla kvinnor får kallelse till gratis bröstcancerscreening per brev första gången det året när kvinnan fyller 50 år och därefter vartannat år tills man fyller 70. Äldre kvinnor kan delta i screening på egen bekostnad.
Bröstcancerscreeningen sker vid Närpes hälsovårdscentral.

Vaccinationer

Om du vill komma till hälsocentralen för att vaccineras skall du beställa tid. Vacciner som hör till det landsomfattande vaccineringsprogrammet (MPR, Tetanus, Polio) är gratis. Om du vill veta vilka vacciner du behöver när du reser utomlands, kontakta hälsocentralen i god tid.

Ålderspunkten

Ålderspunkten, seniorrådgivning har mottagning enligt tidsbeställning måndagar kl. 10–11 vid Kaskö hälsovårdscentral,  telefon  045 129 5913, hälsovårdare Gerd Metsäranta.

Ålderspunkten erbjuder individuell handledning, stöd och hjälp med att klara av vardagen i hemmet. Info och stöd i ärenden som gäller hälsa och funktionsförmåga. Verksamheten är avgiftsfri för klienten och anhöriga.

Hälsoträff

70 åriga personer, vänligen ta kontakt för att boka  en tid till individuell hälsoträff hos hälsovårdaren. Under besöket diskuteras klientens hälsa, resurser samt välmående. Blodtryck, blodsocker, hemoglobin, vikt, längd, syn och vid behov hörsel undersöks vid hälsoträffen.

Förebyggande hembesök

Personer som fyller 75 år har möjlighet till ett förebyggande hembesök. Var god och kontakta hälsovårdaren för att komma överens om tidpunkt för hembesöket.
Målet med hembesöket är att främja den äldres funktionsförmåga och välbefinnande. Vi kartlägger klientens levnadsvanor, ss. kost, sömn, motion, säkerheten i hemmet samt hjälpmedelsbehov.

 

Coronavirus (COVID-19)

En epidemi orsakad av ett nytt coronavirus COVID-19 bröt ut i Kina i början av året. Viruset smittar mellan människor via droppsmitta. Sjukdomssymtomen är bland annat feber, hosta och andnöd.

Mer information får du på THL:s sidor:

En ny telefonrådgivning ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535.

Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.

Om man under tjänstetid misstänker att någon har drabbats av coronaviruset ska man alltid första RINGA till den egna hälsocentralen, för att vårdpersonalen ska kunna bedöma infektionsrisken.

Om misstanke väcks utanför tjänstetid, ska patienten RINGA till jourhjälp: 116 117. Jourhjälpen är en rådgivnings- och handledningstjänst för social- och hälsovården. Tjänsten ordnas av sjukvårdsdistrikten.

 

Kaskö Hälsocentral må-to kl 8-16, fre kl 8-14.15 tel. 045-23 22 200

Övriga tider ring samjouren vid Vasa centralsjukhus tel. 116 117.

Vasa Centralsjukhus meddelanden.