Sjukvårdsdistrikt

Satakunda sjukvårdsdistrikt

Kaskö stad har köpt specialsjukvårdstjänster av Satakunda sjukvårdsdistrikt fr.o.m. början av innevarande år. Kaskö stad är fortfarande också delägarkommun i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Kaskö stad har beslutat öka användningen av Satakunda sjukvårdsdistrikts specialsjukvårdstjänster sålunda, att kasköbor i första hand anlitar Satakunda sjukvårdsdistrikt vid behov av specialsjukvårdstjänster. Av språkliga skäl kan enligt eget önskemål väljas mellan Vasa sjukvårdsdistrikts specialsjukvård eller Satakunda sjukvårdsdistrikts specialsjukvård. (Stadsstyrelsen 5.9.2005, 130 §). Beslutet påverkar inte långvariga vårdförhållanden.

Ändrigen träder i kraft fr.o.m. 1.10.2005 och gäller tillsvidare. Staden har informerat hälsovårdscentralens läkare och övriga personal om ändringen. Folkpensionsanstalten ersätter kostnaderna för specialsjukvårdstjänster inom Satakunda sjukvårdsdistrikt (Satakunda centralsjukhus i Björneborg) och Vasa sjukvårdsdistrikt på samma grunder.

Satakunda sjukvårdsdistrikt (Satakunda centralsjukhuset i Björneborg) 

Lokaltrafikförbindelser i Björneborg till Satakunda centralsjukhuset: Från busstationen linje nr. 12.
Tidtabeller klicka här.

Vasa Sjukvårdsdistrikt

Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
Tel. 06-213 1111

Bottenhavets sjukhus

Lappfjärdsvägen 6
64100 Kristinestad
Tel. 06-221 1811
Fax 06-221 3144