Tandvård

                                                                                                  

                                                                                           

                                                                                                                                 

pohjanmaanhyvinvointi.fi

 

 

 

 

TANDVÅRD

TAND- OCH MUNVÅRD


Den grundläggande tandvården innefattar en granskning av munnen och tänderna samt nödvändiga förebyggande och reparerande åtgärder. Ur munhälsans synvikel är det viktigt att alla tvättar tänderna två gånger per dag samt undviker småätande.

Tand- och munvårdens allmänna rådgivningsnummer 06 218 9100
 

Ickebrådskande vård

För ickeakut tandvård ges en tid för individuell vård, vårdbehov enligt bedömning.
 

Brådskande vård

Jouren tryggar en undersökning samt brådskande vård som inte kan uppskjutas utan fara för liv eller betydande hälsomässiga men. Patienten ska själv boka följande tid vid behov.

Kaskös enhet

Tel 050-5850102     

Adress: Fiskehamnsvägen 30    

64260 Kaskö         

 e-post: förnamn.efternamn@ovph.fi
 

Personal

Tandläkare Arja Keitaanranta     

Tandskötare Tanja Helkiö         

Munhygienist Monika Uusitalo
 

Öppet

må-ons kl. 8- 15.40, Tidsbokning kl. 8-9

Tandläkarmottagningen är stängd tors och fre, pga deltidspension.

Munhygienisten arbetar 4 dgr i veckan varannan vecka.

När tandläkaren inte är på plats är värkjouren under tjänstetid i Kristinestad, tidsbokning kl 8-9
tel. 06-22118430 eller i Närpes, tidsbokning kl 8-10 tel. 06-2249650.

När personalen för Kaskös tand- och munvård inte är på plats, svängs samtalet till avdelningsekreteraren,
tel. 045-1295912.
 

Jour utanför tjänstetid
 
Jour utanför tjänstetid arrangeras via Vasa centralsjukhus samjour vardagskvällar må-to kl 16-21 och fre (även vardagshelgers, dvs söckenhelgers, afton) kl 21 samt vardagshelger (dvs söckenhelger) och veckoslut samt vardagar kl 8-21.

Journumret 116 117 bör ALLTID uppringas utanför tjänstetid innan man kommer till jouren.
I journumret avgörs vårdbehovet och patienten uppmanas att anmäla sig vid ankomst.

I patientvården beaktas vårdbehovet.

Besöksadress:

Sandviksgatan 2-4  

65130 Vasa

Kösituationen i Kaskö

4.1.2022 är det nästan 3 månader till ickebrådskande tandvård, närmast till granskning. I brådskande situationer kommer man till emottagning under samma dag, dvs vid värk, olycka, svullnad.

 

Avgifter för tand- och munvård

Avgifterna för tand- och munvård justeras årligen och uppdateras vid behov.

Tand- och munvård är avgiftsfritt för personer under 18 år. Övriga patienter erläggs avgifter enligt förordningen för åtgärdsavgifter.

Krigsveteranerna debiteras ingen avgift för tandvård utförd i hälsocentralen. Protesvårdens tekniska arbete, som patienten själv betalar, krigsveteraner kan ansöka om ersättning via FPA.

För ickeannullerat uteblivet besök debiteras 18 år fyllda 51,50 €.


Besöksavgifter på hälsocentralen:

10,30 € för besök hos munhygienisten,

13,30 € för tandläkarbesök

00,00 € för tandskötarbesök


Förutom besöksavgiften, debiteras även avgift för vård och undersökning enligt vårdens kvalitet och omfattning enligt patientavgiftsförordningen. Avgifterna varierar mellan 8,50 – 78,00 €.

 

Vårdanvisningar för tänderna

En frisk och välmående mun är en viktig del av den allmänna hälsan. Problem i munområdet påverkar även många allmänsjukdomar.

De flesta munsjukdomar går att undvika med följande anvisningar:

  • Borstning med fluortandkräm 2 ggr per dag samt daglig rengöring av tandmellanrummen
  • Hälsosamma, regelbundna och mångsidiga kostvanor:
    Undvik småätande (måltider max 5-6 ggr dag). Minimering av sockerintag och syrliga produkter.
  • Xylitoltuggummi eller -pastill efter varje måltid
  • Vatten till törstsläckning