Tandvård

Mun- och tandvård

Hamnhuset
Fiskehamnsvägen 30
tel. 050 585 0102.
e-post: förnamn.efternamnn@kaskinen.fi

Målet är att erbjuda likvärdig, kvalitativ och effektiv vård för hela befolkningen.

Öppettider fr.o.m. 1.9.2021
må-ons kl. 8-15.40. Tidbeställning kl. 8 – 9, tel. 050-5850102.
Tandläkarmottagningen är stängd to och fre pga. deltidspension.
Munhygienisten jobbar 4 dagar i veckan varannan vecka.

Då tandläkaren inte är på plats: värkdejourering på Kristinestads hvc, telefontid kl. 8-9.00, tel. 062218430.

Utanför tidbeställningen flyttas samtalen till avdelningssekreteraren, tel. 045-1295912.

 

Mun- och tandvård, jour utanför tjänstetid fr.o.m. 1.6.2020

 

Fr.o.m. början av juni sköts mun- och tandvårdens jour utanför tjänstetid (exkl. nattetid) av Vasa centralsjukhus samjour. Innan man åker till samjouren ska man alltid ringa rådgivningsnumret till jourhjälpen

116117. Om jourhjälpen på basis av symptomen bedömer att situationen kräver ett besök till mun- och tandvårdsjouren så anvisas personen att söka sig till Vasa centralsjukhus samjour. Fungerar utan tidsbokning vilket betyder att man måste ta ett könummer till anmälningen.

Nattetid är jouren i Åbo universitetscentralsjukhus kl. 21.00 – 8.00. Tel 02 3138800.

 

Hur går man till väga?

 • Patienterna ringer till sjukvårdsdistriktets akutenhet där en sjukskötare avgör vårdbehovet. Om vårdbehov föreligger bekräftar sjukskötaren patientens personuppgifter och telefonnummer och frågar vid behov övriga uppgifter som är avgörande för vården.
 • Sjukskötaren ringer till tandläkaren före kl. 21 tel. 044 425 5915 och ger patientens telefonnummer. Tandläkaren ringer till patienten och besluter om vård och tidpunkt.
 • Om aktiva jourhavande ännu är på plats på samjouren kan man konsultera denne gällande vårdbehov och man behöver således inte ringa till jourhavande i Seinäjoki.
 • Om sjukskötaren anser att det inte finns vårdbehov bör han råda patienten att följande vardag ringa till den egna hälsovårdscentralens tandvård.
 • Om patienten ändå vill komma snabbare till vård kan man informera om möjligheten att använda privat tandläkares tjänster både på söckenhelger och veckoslut via aktivjouren. Man bör göra en notering om patientkontakten i dennes patientjournal.
 • Efter kl.21 ges patienten vid behov telefonnumret till jouren i Åbo dit patienten själv kan ringa. Jourhavande ger tilläggsdirektiv.

Utvärdering av vårdbehov för munvård

Jourens avsikt är att trygga sådan daglig till buds stående undersöknings och första hjälp vård som inte kan framflyttas utan fara för liv eller betydande hälsomässiga men.

Situationer som kräver akut första hjälpen

 • Svullnad, sväljningssvårigheter
 • Munnen öppnas bara begränsat
 • Munnen kan ej stängas
 • Feber i samband med ovannämnda
 • Kraftig tandbaserad smärta (konstant smärta, som hindrar från att få sömn och där värkmediciner inte hjälper)
 • Tandolyckor eller misstanke om käkbrott
 • Blödning efter t.ex. tandutdragning, ifall det känns som att munnen snabbt fylls med blod
 • En trasig fast tandregleringsanläggning, som sticker och där situationen inte kan lindras med t.ex. tuggummi eller genom att fixa mjukning med regleringsvax

Situationer som inte kräver akut första hjälpen

 • Smärta, till vilken värkmedicin hjälper
 • Ilande i varmt eller kallt
 • Spricka i en tand eller plomb
 • Problem med proteser eller lossnande av stifttand
 • Problem med löstagbara tandregleringsanrättningar eller lossnande av ringen vid nackdragsvård

Kösituation 

17.8.2021, ca 3 mån. till ickebrådskande vård, främst granskning.
Recall-kallelserna har frångåtts tillsvidare. Patienten beställer själv tid till granskning. I brådskande fall såsom tandvärk, svullnad och olyckor får man komma till mottagningen redan samma dag.

Personal

Tandläkare Arja Keitaanrata
Tandskötare Tanja Helkiö
Munhygienist Monika Uusitalo

Avgifter för de vanligaste åtgärderna för 18 år fyllda

 • Tandläkarbesöksavgift 13,10 €, munhygienisten 10,20 €

Utöver besöksavgiften debiteras åtgärdsavgift enligt förordningen för åtgärdsavgifter

 • Förebyggande vård 8,40 €
 • Plombering av tand, beroende på omfattningen 18,90-54,90 €
 • Behandling av tandköttssjukdomar och tändernas stödjevävnadssjukdomar 8,40-77,00 €
 • Tidsbaserad rotbehandling 18,90 € -54,90 €
 • Borttagning av tand, från normal till krävande 18,90 € - 37,50 €
 • Bortoperering av tand, eller annan operation 54,90 €
 • Behandling av bettproblem från lindrigt till krävande 8,40 € - 54,90 €
 • Tandröntgen 8,40 käkröntgen 18,90 €
 • Grundundersökning av munnen 18,90 €
 • För ickeannullerat uteblivet besök debiteras 15 år fyllda 50,80 €.