Tandvård

Mun- och tandvård

Hamnhuset
Fiskehamnsvägen 30
tel. 050 585 0102.
e-post: förnamn.efternamnn@kaskinen.fi

Målet är att erbjuda likvärdig, kvalitativ och effektiv vård för hela befolkningen.

Öppettider
må – to kl. 8 – 15.45
fre 8 -15.15

Tidbeställning vardagar kl. 8 – 9, tel. 050-5850102

Utanför tidbeställningen flyttas samtalen till avdelningssekreteraren, tel. 045-1295912.

Munhygienist

Mun- och tandvård, jour utanför tjänstetid fr.o.m. 1.1.2016

Vasa centralsjukhus samjour har söckenhelger och veckoslut aktivjour inom mun och tandvård, där patienter som anlänt mellan kl. 10-12 vårdas i ankomstordning. Ingen telefonbokning. Jourhavande är vanligtvis på plats till ca kl. 15.

Mun- och tandvård övriga tider

Jourtjänster

Vardagar

Efter kl. 16 (fredag och dag före helg kl. 15) kontaktas tidsbeställningen till brådskande mottagning, där sjukskötaren bedömer behovet av brådskande vård och ger vid behov telefonnummer till tandläkarjouren. Tidsbeställningen till den brådskande mottagningen vid Seinäjoki hälsovårdscentral är öppen alla dagar i veckan till kl. 18, tel. 06 425 5311. Kl. 18-08 kontaktas centralsjukhusets jourpoliklinik tel. 06 415 4555.

Veckoslut och söckenhelger

Under veckoslut och söckenhelger fungerar tandläkarjouren i Seinäjoki, Y-talo, Koskenalantie 18. Tandläkarjouren finns i första våningen i anslutning till hälsovårdscentralens brådskande mottagning. Bedömning av vårdens brådskande natur sker i telefon. Tidsbeställning lördagar, söndagar och söckenhelger kl. 8-12, tel 06 425 5428. Tandvårdaren bedömer vårdens brådskande natur i telefon och ger vid behov en akuttid till mottagningen. Efter kl. 12 kontaktas tidsbeställningen till brådskande mottagning, där sjukskötaren bedömer behovet av brådskande vård och ger vid behov telefonnummer till tandläkarjouren. Tidsbeställningen till den brådskande mottagningen vid Seinäjoki hälsovårdscentral är öppen alla veckodagar till kl. 18, tel. 06 425 531 1, centralsjukhusets jourpoliklinik kl. 18-08, tel.
06 415 4555.

 

I Åbo Mun- och tandvård nattjour kl. 21–08 tel.(02) 313 8800.

Hur går man till väga?

 • Patienterna ringer till sjukvårdsdistriktets akutenhet där en sjukskötare avgör vårdbehovet. Om vårdbehov föreligger bekräftar sjukskötaren patientens personuppgifter och telefonnummer och frågar vid behov övriga uppgifter som är avgörande för vården.
 • Sjukskötaren ringer till tandläkaren före kl. 21 tel. 044 425 5915 och ger patientens telefonnummer. Tandläkaren ringer till patienten och besluter om vård och tidpunkt.
 • Om aktiva jourhavande ännu är på plats på samjouren kan man konsultera denne gällande vårdbehov och man behöver således inte ringa till jourhavande i Seinäjoki.
 • Om sjukskötaren anser att det inte finns vårdbehov bör han råda patienten att följande vardag ringa till den egna hälsovårdscentralens tandvård.
 • Om patienten ändå vill komma snabbare till vård kan man informera om möjligheten att använda privat tandläkares tjänster både på söckenhelger och veckoslut via aktivjouren. Man bör göra en notering om patientkontakten i dennes patientjournal.
 • Efter kl.21 ges patienten vid behov telefonnumret till jouren i Åbo dit patienten själv kan ringa. Jourhavande ger tilläggsdirektiv.

Utvärdering av vårdbehov för munvård

Jourens avsikt är att trygga sådan daglig till buds stående undersöknings och första hjälp vård som inte kan framflyttas utan fara för liv eller betydande hälsomässiga men.

Situationer som kräver akut första hjälpen

 • Svullnad, sväljningssvårigheter
 • Munnen öppnas bara begränsat
 • Munnen kan ej stängas
 • Feber i samband med ovannämnda
 • Kraftig tandbaserad smärta (konstant smärta, som hindrar från att få sömn och där värkmediciner inte hjälper)
 • Tandolyckor eller misstanke om käkbrott
 • Blödning efter t.ex. tandutdragning, ifall det känns som att munnen snabbt fylls med blod
 • En trasig fast tandregleringsanläggning, som sticker och där situationen inte kan lindras med t.ex. tuggummi eller genom att fixa mjukning med regleringsvax

Situationer som inte kräver akut första hjälpen

 • Smärta, till vilken värkmedicin hjälper
 • Ilande i varmt eller kallt
 • Spricka i en tand eller plomb
 • Problem med proteser eller lossnande av stifttand
 • Problem med löstagbara tandregleringsanrättningar eller lossnande av ringen vid nackdragsvård

Kösituation 

21.2.2020, ca 3 veckor till ickebrådskande vård, främst granskning.
Recall-kallelserna har frångåtts tillsvidare. Patienten beställer själv tid till granskning. I brådskande fall såsom tandvärk, svullnad och olyckor får man komma till mottagningen redan samma dag.

Personal

Tandläkare Arja Keitaanrata
Tandskötare Tanja Helkiö
Munhygienist

Avgifter för de vanligaste åtgärderna för 18 år fyllda

 • Tandläkarbesöksavgift 13,10 €, munhygienisten 10,20 €

Utöver besöksavgiften debiteras åtgärdsavgift enligt förordningen för åtgärdsavgifter

 • Förebyggande vård 8,40 €
 • Plombering av tand, beroende på omfattningen 18,90-54,90 €
 • Behandling av tandköttssjukdomar och tändernas stödjevävnadssjukdomar 8,40-77,00 €
 • Tidsbaserad rotbehandling 18,90 € -54,90 €
 • Borttagning av tand, från normal till krävande 18,90 € - 37,50 €
 • Bortoperering av tand, eller annan operation 54,90 €
 • Behandling av bettproblem från lindrigt till krävande 8,40 € - 54,90 €
 • Tandröntgen 8,40 käkröntgen 18,90 €
 • Grundundersökning av munnen 18,90 €
 • För ickeannullerat uteblivet besök debiteras 15 år fyllda 50,80 €.