Handikappservice

Service och stöd enligt handikappservicelagen

Grundtrygghetsdirektör 0400-744 306
Färdtjänst:  socialarbetare tel. 045 1321593

Syftet med handikappservice är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.

Då man ansöker om service och stöd enligt handikappservicelagen skall ett läkarintyg, av vilket den sökandes handikapp framgår, bifogas till ansökan.

Tjänster som omfattas av kommunens särskilda skyldighet att anordna service och som är avsedda för gravt handikappade är:

  • Färdtjänst
  • Ändringsarbeten i bostad
  • Redskap och anordningar som hör till bostaden
  • Serviceboende
  • Tolktjänst

Inom ramarna för de anslag som har reserverats i kommunens budget erbjuds följande service och ekonomiska stöd:

  • Ersättning för avlönande av en personlig hjälpare
  • Redskap, maskiner och anordningar som behövs i den handikappades dagliga sysslor
  • Anpassningsträning
  • Stöd för kostnader för specialkost
  • Stöd för extra klädkostnader