Sommarjobb åt närvårdare

Hej närvårdare eller studerande inom vården!

Är du utan sommarjobb? Kaskö Stad söker närvårdare och

studerande för sommarvikariat till Kaskö Mariehem och hemvården.

Mariehemmet är ett serviceboende med heldygnsomsorg.

Vi erbjuder dig en trevlig arbetsmiljö i den vackra sommarstaden Kaskö!

Kontakt och tilläggsinformation

ansvarande skötare Anne Kotiranta 040 504 2534