Sommarjobb på biblioteket

Kaskö stadsbibliotek erbjuder sommarjobb åt en ungdom som fyllt 16 år. Till sommarjobbets uppgifter hör bl.a. bibliotekets kundbetjäning på finska och svenska, och att rada returnerade böcker i hyllorna.

Skicka din ansökan senast 9.4.2020 på adressen sivistys@kaskinen.fi eller per post: Kaskö stad, Bildningsavdelningen, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö.

Tilläggsinformation om uppgiften ger bibliotekarie Henna Rikala under bibliotekets öppettider henna.rikala@kaskinen.fi 050-5915450 

Bild: Pixabay