Förutredning av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer

Utredningen resulterade i ett fusionsavtalsförslag som finns som bilaga nedan för kännedom.