Förutredning av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer

Invånartillfällen

Utredningen om en kommunsammanslagning mellan Kaskö och Närpes färdigställdes på våren. Utredningen resulterade i ett fusionsavtalsförslag som finns som bilaga nedan för kännedom.

Stadsfullmäktige beslöt 8.7.2019 att det i Kaskö anordnas en rådgivande folkomröstning om en kommunsammanslagning söndag 29.9.2019.I en rådgivande folkomröstning är det möjligt att rösta per brev. Brevröstningshandlingar sänds till de röstberättigade senast 9.9.2019 och returneras senast fredag 27.9.2019 kl. 19 till stadshuset.

 Innan detta ordnar staden två invånartillfällen för kommuninvånarna. Vid dessa tillfällen berättas om Kaskös framtida möjligheter som en självständig kommun eller som en del av nya Närpes stad fr.o.m. 1.1.2021. Invånartillfällen hålls i Bladhska gårdens sal torsdag 22.8.2019 kl. 18-20 och torsdag 29.8.2019 kl. 18-20.

 

Välkommen att lyssna och diskutera!