Stadsdirektör

Kom till den idylliska, havsnära staden Kaskö!

Kaskö stad lediganslår att sökas en tillsvidare tjänst som

STADSDIREKTÖR

Behörighetsvillkor för stadsdirektörstjänsten är för uppgiften lämplig högre högskoleexamen. Vi värdesätter ledarskaps- och interaktionsfärdigheter, god kännedom om kommunal lagstiftning, kännedom om näringslivet samt ett strategiskt utvecklings- och ledarskapsgrepp.
Sökanden förutsätts ha god förmåga att använda finska och svenska språken.
Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse. Arbetsvillkoren enligt AKTA, prövotiden är 6 månader. Den valda bör innan tjänsten mottas uppvisa ett godtagbart läkarintyg om sitt hälsotillstånd.
Vid behov hjälper Kaskö stad med att finna en bostad.
Ansökningarna inklusive löneanspråk inlämnas senast 7.10.2022 kl. 15.00.
Ansökningarna tillställs stadsstyrelsen i Kaskö, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, eller elektroniskt under adressen info@kaskinen.fi. Till ansökan bifogas kopior av examens- och arbetsintyg för att intyga behörigheten. Märk kuvertet eller använd som rubrik på e-posten Stadsdirektör. Tilläggsuppgifter ges vid behov av stadsstyrelsens ordförande Jan-Anders Lundenius, tel. 050-4455496 och stadsfullmäktiges ordförande Kari Häggblom, tel. 040-5240820.

Tilläggsuppgifter om Kaskö stad: www.kasko.fi

Stadsstyrelsen i Kaskö