Stöd hur man hanterar olyckor med barn och unga

Stöd hur man hanterar olyckor med barn och unga:

Olyckan som hände idag i Kaskö berör speciellt barn och unga. Inom Kaskö och Kristinestads skolväsende har man hela dagen haft diskussionshjälp till förfogande. Detta fortsätts med under de kommande dagarna. Dessutom är det viktigt, att man ger händelsen tid även hemma, och att barnen och ungdomarna får stöd att hantera händelsen i den egna familjen. Vi uppmanar alla vårdnadshavare och andra nära vuxna i barnens och de ungas omgivning att bekanta sig med Röda Korsets och Mannerheims Barnskyddsförbunds anvisningar (MLL finns bara på finska). Närvaro, att lyssna och den vuxnas lugna och trygga stöd är nu i viktigt.

https://www.rodakorset.fi/sok-stod-och-hjalp/psykiska-forsta-hjalpen/sa-har-hjalper-du-barn-eller-unga-i-krissituationer/

 

https://www.mll.fi/vanhemmille/vinkkeja-lapsiperheen-arkeen/onnettomuusuutisista-puhuminen-lapsen-kanssa/

Lehtikuva