Talousjohtaja Ekonomidirektör

Kom till idylliska, havsnära Kaskö stad!
Kaskö stad lediganslår att sökas en ordinarie
TJÄNST SOM EKONOMIDIREKTÖR
Ekonomidirektören svarar för den ekonomiska planeringen och utvecklingen i staden.
Ekonomidirektörens centrala uppgifter är att svara för budgetering, bokslut, riskhantering och koordinering av upphandling. Bokföringen har utlagts och handhas av ett regionalt servicebolag.
Ekonomidirektören svarar för organisering och utveckling av räkenskapsväsendet i staden samt för stadens ICT-ärenden.
När den nuvarande förvaltningsdirektören går i pension kommer förvaltningsdirektörens uppgifter att bifogas till ekonomidirektörens uppgifter och tjänsten blir en kombinerad tjänst som ekonomi- och förvaltningsdirektör.
Till förvaltningsdirektörens uppgifter hör stadsstyrelsens beredningsuppgifter, stadsstyrelsens och -fullmäktiges sekreteraruppgifter samt ansvar för personalförvaltningen och arkivering. Hen är också stadens KT-kontaktperson (löneombud).
Ekonomi- och förvaltningsdirektören är ekonomi- och förvaltningsavdelningens förman och medlem i stadens ledningsgrupp. Hen fungerar också som vikarie för stadsdirektören.
Av personen som söks förutsätts lämplig högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet inom branschen i uppgifter i anslutning till ekonomi och allmän förvaltning samt ledarskapserfarenhet.
God kännedom om kommunal ekonomi och central kommunal lagstiftning samt erfarenhet av uppgifter inom allmän-, ekonomi- och personalförvaltning räknas som merit.
Utöver yrkesmässigt kunnande värdesätter vi flexibilitet beträffande arbetstider och -uppgifter, förmåga att hantera omfattande helheter samt beredskap att tillgodogöra sig nya saker. Av den valda förväntar vi oss ledarskapskunnande, förhandlings- och interaktionsförmåga, visionärt utvecklingsgrepp samt förmåga att arbeta självständigt.
Språkkunskapskrav är god förmåga att använda båda inhemska språken. Tjänsteförhållandets villkor följer allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA. Sökande kan också framföra sitt eget lönekrav. Innan valet fastställs ska den valda tillställa stadsstyrelsen ett godtagbart läkarutlåtande över sitt hälsotillstånd.
Tjänsten besätts fr.o.m. 1.6.2021. Prövotiden är 6 mån.

Vid behov hjälper vi med att finna en bostad.
Till stadsstyrelsen riktade ansökningar sänds senast 5.3.2021 kl. 15 i första hand elektroniskt via kuntarekry.fi-tjänsten (sökord Kaskinen) eller via e-post till adressen info@kaskinen.fi. Per post till adressen: Stadsstyrelsen i Kaskö, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö. Tilläggsinformation ges vid behov av stadsdirektör Minna Nikander, tel. 0400-868780, förvaltningsdirektör Margit Kaseva, tel. 040-8617251, förnamn.efternamn@kaskinen.fi och stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs, tel. 040-5023446.
Stadsstyrelsen i Kaskö