Taxitur till Närpes

Under tiden 7.6.-7.8.2020 taxituren vardagar 14.40 Kaskö-Närpes (fortsätter till hållplatsen vid riksväg 8, om det finns passagerare från Kaskö)

Beställ transport senast dagen före kl. 18 av trafikanten, tel. 0400363967 Taxi Christer Bonde. Debiteras en avgift motsvarande bussbiljett.