TRYGGT BOENDE I EGET HEM

Äldre-rådet ordnar en träff på Svenska Gården, Hamngatan 3, 6.3.2020 kl. 14:00 TRYGGT BOENDE I EGET HEM. Representanter för polis, brandväsende, röda korset, Kaskö stad,mm. tar upp saker som hänför sig till ett tryggt boende. KAFFESERVERING !

Datum: 
06.03.2020 14:00 till 16:00