Ungdoms- och idrottskoordinator

Bildningsnämnden ledigförklarar befattningen som ungdoms- och idrottskoordinator fr.om. 13.12. 2021. Uppgiften förutsätter en tillämpad lägre högskoleexamen, motsvarande tidigare examen på institutnivå eller grundläggande yrkesutbildning.

Villkoren för tjänsteförhållandet enligt AKTA och lön enligt AKTA (02VAP050). I befattningen efterföljs allmän arbetstid, prövotidens längd är 6 mån.

Eftersom befattningen är i en tvåspråkig stad, krävs av den som väljs till befattningen följande språkkunskaper: ett inhemskt språk som modersmål (finska, svenska) eller motsvarande språkkunskap, i det andra inhemska språket krävs god förmåga att använda språket i tal och skrift.

Den som väljs till befattningen bör före emottagandet av sin uppgift uppvisa brottsregisterutdrag enligt lag (504/2002) om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn, samt ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.