Ungdomsgårdens verksamhet fortsätter från 17.9.21

Måndagar lågstadieålder kl. 16-18, bakningsklubb kl. 16-18. Högstadieålder och äldre kl. 18-20.

Fredagar lågstadieålder kl. 17-19, Högstadieålder och äldre kl. 19-21.

Man deltar i verksamheten endast utan sjukdomssymton.

Sörj för en god hand-och hosthygien.

Det rekommenderade säkerhetsavståndet på 1-2 m följs.

Kraftig maskrekommendation från 12-år.