Ungdomsväsendets klubbverksamhet

Dansklubb på ungdomsgården för barn 8-12 år på onsdagar kl. 17.00-18.00. Börjar från 15.9.2021.

Som lärare fungerar Edla Pettersson och My Långfors. Ingen förhandsanmälning.

 

Deltagande i verksamheten förutsätter att man är helt symtomfri.

I verksamheten iakttas säkerhetsavstånd och god

handhygien samt övriga gällande rekommendationer.