Uppdaterad information för att hjälpa företagare med Corona-svårigheter:

Uppdaterad information för att hjälpa företagare med Corona-svårigheter:

 

Skatt

Om ett företag har betalningssvårigheter kan det ansöka om betalningsarrangemang för skatterna. Man kan ansöka om betalningsarrangemang enligt lättade villkor från och med 25.3. Observera också att du kan ansöka om ändring av förskottsskatt i MinSkatt om företagets resultat ser ut att bli mindre än förväntat.

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/corona/skattef%C3%B6rvaltningen-st%C3%B6der-f%C3%B6retag-i-den-situation-som-coronaviruset-orsakat/

NTM-centralen

Med tilläggsfinansieringen stöds små- och medelstora företag, som har lidit av marknads-och produktionsstörningar förorsakade av coronaviruset. Tjänsten är användbar i hela landet.Målsättningen är att starta ansökan av understöden vecka 13 via separat ansökningsanmälan på NTM-centralernas webbsidor.

https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/koronavirustilanne

 

FöretagsFinlands rådgivningstjärnst ekonomihjälpen hjälper företag med betalningssvårigheter

https://www.suomi.fi/service/telefonservice/foretagsfinlands-radgivningstjanst-ekonomihjalpen-narings-trafik-och-miljocentralen/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb

Telefon +358 295024880

Bekanta dig även med corona-anvisningar för företagare som FöretagsFinland har samlat ihop och uppdaterar ständigt. https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

 

Ta kontakt med din bank i god tid

Finnvera möjliggör beviljandet av driftskapital som banken beviljar genom att borga lånet.

Om du har lån direkt från Finnvera kan du ansöka om sex månader amorteringsfritt med en elektronisk ansökan i vår e-tjänst.

https://www.finnvera.fi/swe/tillvaxt/aktuellt/aktuellt

 

Du kan också kontakta näringsombudman:

 

Johanna Peltoniemi

Näringsombud

tel. + 358 50 400 0867

johanna.peltoniemi@kaskinen.fi