Utdelning av ansiktsmasker för 15 år fyllda skolelever

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att 15 år fyllda använder ansiktsmask i kollektivtrafiken. Rekommendationen gäller nu också inom Vasa sjukvårdsdistrikts område. Bildningsväsendet i Kaskö i samarbete med grundtryggheten i Kaskö erbjuder 15 år fyllda skolelever som deltar i skoltransporter två tvättbara ansiktsmasker gratis. Ansiktsmasker kan beställas från adressen sivistys@kaskinen.fi, rubriken "Ansiktsmasker för skolelever", i texten elevens namn, skola och klass. Masker kan också beställas på förhand åt elever som fyller 15 år under höstterminen 2020. Masker finns att få fr.o.m. tisdagen 18.8. och anvisningar om hämtning sänds personligen.