Uthyrning av Sälgrunds lotsstation för turismverksamhet, förlängd ansökningstid

Uthyrning av Sälgrunds lotsstation för turismverksamhet

Sälgrunds lotsstations utrymmen har använts till turiständamål från år 2005, först för stadens egen verksamhet och från år 2013 har verksamheten ombesörjts av Oy Kaskinen Sea-Charter Ab, som hyrt utrymmena av Kaskö stad. Företaget har haft inkvarterings- och förplägnadsverksamhet på lotsstationen. Detta hyresavtal löper ut den 30.11.2021. Lotsstationens huvudbyggnad inrymmer övernattningsmöjligheter för 30 personer och uthusbyggnaden för 12 personer. På området finns en skild rymlig bastubyggnad samt andra ekonomibyggnader, bl.a. förråd. Laxhamn, lotsstationens hamn med brygga, ligger ca 800 m från lotsstationen. En stig, tex. för fyrhjulingar, leder från hamnen till lotsstationen Lotsstationen är belägen på Sälgrunds natursköna ö utanför Kaskö, på stadens allmänna rekreationsområde. Till ön finns ingen landförbindelse. Södra spetsen av ön är Natura-område som är fridlyst under fåglarnas häckningstid. Lotsstationsområdet hör till byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY). Sälgrunds lotsstation har blivit ytterst populär bland natur- och lotsturister. Utrymmen reserveras även för olika familjefester samt tillställningar och sk. tyky-dagar (välbefinnande i arbetslivet) för föreningar och företag. Antalet inkvarteringar och besökare har stigit stadigt under de senaste åren. På grund av avtalet löper ut sökes en ny företagare till lotsstationen, som hyr utrymmena i turismsyfte. Stadsstyrelsen erbjuder uthyrning av lokalerna på Sälgrunds lotsstation för turismverksamhet. Om hyresvillkoren överenskoms i samband med avtalsförhandlingarna. Målsättningen är att hitta en företagare som sköter lotsstationens turismverksamhet på Sälgrund i sin helhet. De sökande bes i sina ansökningar presentera en plan för lotsstationens verksamhet och servicehelhet. Vid valet av företagare fästs uppmärksamhet särskilt vid företagarens erfarenhet av turistbranschen och utvecklingsplan för verksamheten samt företagets ekonomiska situation.

Tilläggsuppgifter, ekonomidirektör Esa Högnäsbacka, 040 6850897. Ansökningar senast 31.1.2022 på adressen info@kaskinen.fi eller Kaskö stad, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö.