Vändagenevenemang för äldre

FRK Kaskö avdelning anordnar ett vändagsevenemang för äldre, en kaffestund i musikens tecken på Svenska Gården kl. 14. Välkommen! 

Datum: 
16.02.2020 14:00 till 16:00