VÄSTKUSTENS MILJÖENHET INFORMERAR

Västkustens miljöenhet informerar om att de kokanvisningar som getts i Teuva inte berör Kaskö eller delar av Närpes. Kokanvisningen (på finska) berör Mannilamäki vattenverks distributionsområde i Teuva enligt den karta som Teuva kommun publicerat på sin hemsida. 

 

Det vatten från Kauhajoki som distribueras i Kaskö och delar av Närpes är mikrobiologiskt rent. Västkustens miljöenhet tar regelbundet prov av Kauhajokivattnet. Vid provtagning 12.12.2018, konstaterades kvaliteten vara bra. Även de prover Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä har tagit av Kauhajoki-vattnet visar på rent vatten.

 

Västkustens miljöenhet följer med situationen och informerar om läget förändras. 

 

Kontaktuppgifter

Tf. miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenlund

Tfn 044 727 1284

tommy.stenlund@korsholm.fi