Västkustens miljöenhet meddelar 27.03.2020

På grund av läget med Coronaviruset, så kan läget för veterinärvården ändras enligt följande.

•Vid behov så kan veterinärernas områden slås samman och samtal kan styras automatiskt till en annan nummer.

 

I övrigt så gäller följande:

•Lyssna alltid till slut på veterinärens meddelande i telefonsvarare, där kan finnas viktig information om vart man ska ringa.

•Gå inte in till veterinärmottagning, om du inte fått tillåtelse av veterinär. Man håller djuret i bilen tills man fått lov av veterinären att komma in.

•Med djur så får en människa får besöka mottagningen, ifall inget annat bestämts.

•Om möjligt tvättas händerna med tvål och vatten då man kommer in på mottagningen, efter det desinficering.

•Man kommer inte förkyld eller annars sjuk till mottagningen. Ring och fråga, ifall du är osäker

 

Anvisningen uppdateras vid behov