Veterinären

VETERINÄRENS MOTTAGNING

19.01., 16.02., 16.03., 13.04., 11.05. och 15.06. alla dessa dagar kl. 13. på adressen Bladhskav 35. Obs! Om ”djurpatienterna” inte är på plats kl. 13.00, annulleras mottagningen. Tel. 0400 261 667, telefontid kl. 8.00 - 9.00.

 

 

Södra områdets veterinärjour

 

Smådjur vardagar kl 16-22                      0600 399 199

Smådjur vardagar kl 22-08                      0600 418 823 (Evidensia)

Smådjur helg         kl 08-22                      0600 399 199

Smådjur helg         kl 22-08                      0600 418 823 (Evidensia)                       

 

Stordjur vardagar kl 16-08                       0600 399 199

Stordjur helg (dygnet runt)                       0600 399 199