Veterinären i Kaskö

VETERINÄRENS MOTTAGNING

15.8., 14.9., 10.10., 16.11. och 14.12. kl. 13.00 på adressen Bladhskav 35. Obs! Om ”djurpatienterna” inte är på plats kl. 13.00, annulleras mottagningen. Tel. 0400 261 667, telefontid kl. 8.00 - 9.00.