Vikariat inom äldreomsorg

Vi söker närvårdare och sjukskötare till kort- och långvariga vikariat inom äldreomsog.
I Kaskö finns det en 21 platsig effektiverad serviceboende för äldre, Mariehemmet. Hemvårdens och serviceboendets personal är sammanslagen och största delen av personalen jobbar på båda sidorna, en del endast på Mariehemmet eller hemvården. Vi jobbar i tre skift och vi försöker uppfylla anställdens önskemål i arbetspassplanering. Staden hjälper med bostadsökning.