Vinterförvaring för båtar.

 

Vinterförvaring för båtar.

Kaskö stads tekniska avdelning erbjuder till uthyrning ett område för vinterförvaringsplats av båtar vid Tähkä området.

Enligt tekniska nämndens beslut arrenderas området i första hand till en förening, som förvaltar uthyrningen som sin egen verksamhet.

Det område som finns till förfogande är ca 5800 m2. Arrendet är 0,48€/m2/år. Karta bifogas. Till området görs en egen anslutning från Brädgårdsvägen. Åtminstone kring en del av området  bör anläggas staket.

Tag kontakt till tekniska avdelningen senast 23.11.2020.

Kaskö stad, tekniska avdelningen

Thomas Grönlund, kanslist, tel 050 578 0922,  e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi