ZIP ADVENTURE PARK

Kaskö stads ungdomsfullmäktige ordnar en resa till ZIP adventure Park och Rewell Center, onsdag 7.8.2019. Avgång från torget kl. 8.30, återkomst på kvällen ca. kl. 17.30. I resan kan delta 10 år fyllda. Alla deltar på eget ansvar. Inträde  till ZIP Park  och bussresa under 18 år fyllda 30 €, vuxna 35 €. Var och en äter på Rewell Center på egen bekostnad. Anmälningar senast 19.6 till Pirjo, tel. 0407519404.