Kansalaisopisto

Rehtorin palsta

Tervetuloa kansalaisopistoon - Luovuutta, terveyttä, oppimisen iloa

Suomalainen kansalaisopistoverkosto elää kiinnostavaa vaihetta. 1960-1970 –luvuilla rakennettu opistokenttä on murroksessa ja on syntynyt sekä syntymässä useita alueellisia opistoja. Kaskisissa on kuitenkin voimissaan oma pieni mutta aktiivinen opisto, toki tiiviissä yhteistyössä sekä alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisesti.

Käyttämällä jatkossakin kansalaisopistojen palveluita, niiden asema paikallisina, omaleimaisina kulttuurikeskuksina säilyy ja vahvistuu edelleen.

Tutkijat toteavat, että kiihtyvän elämänrytmin vastapainoksi oman kehon ja mielen tasapainon hoitaminen korostuu entisestään. Subjektiivisten arvojen rinnalle on myös jo nousemassa uusi mahdollisuus yhteisöllisyydelle ja sosiaalisuudelle. Vapaalle sivistystyölle on siis tilausta!

Luovassa hyvinvointiyhteiskunnassa kulttuuri ja taide on selkeä osa yhteiskuntaa uudistavaa ja kehittävää innovaatioperustaa. Yleisesti myös luovuuden arvo tun-nustetaan, samalla kun aikamme hektisyys saattaa estää luovien prosessien ke-hittymistä.

Kansalaisopistoissa luovuutta ruokkivat monipuoliset taito- ja taideaineet, joita on edelleen eniten tarjonnassamme. Oppimisen iloa on mahdollisuus kokea myös useissa kielten, liikunnan ja tietotekniikan ryhmissämme. Tule mukaan!

Tervetuloa kansalaisopistoon!

Toiminta-ajatus

Tietoa, taitoa, elämää varten

Kaskisten kaupungin kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia kehittyä oppimalla. Opisto vaikuttaa myönteisesti toimintaympäristöönsä. Elinikäinen oppiminen edistää henkistä ja aineellista kasvua. Kansalaisopiston palvelut ovat laadukkaita, edullisia ja helposti saatavilla. Kansalaisopisto on sivistyslautakunnan alainen oppilaitos.

Kansalaisopistotoiminta perustuu lakiin

Perustuslaki 2. luku, 16.2 §
Sivistykselliset oikeudet:
”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityistentarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.”

Laki vapaasta sivistystyöstä 1.luku, 1. §
”Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.”

Toimipaikat

Kaskisten koulu (ent. yläaste), Sulkukatu 12
Koulun tekninen tila, Sulkukatu 12
Bladhin talo, Satamakatu 1
Nuorisotalo, Aleksanterinkatu 26

Ilmoittautuminen

Syksyn kursseille ilmoittautuminen alkaa ma 20.8.2018. Netissä: www.opistopalvelut.fi/kaskinen. Puhelimitse: 050-5765811, arkipäivisin 12.30-15.00. Kurssille voi ilmoittautua myös opettajalle ensimmäisellä kurssikerralla, mikäli kurssilla on vielä tilaa. Tiedustele kansliasta, puh. 0505765811.

Ilmoittautumisen voi peruuttaa ensimmäiseen kurssikertaan asti puhelimitse kansalaisopiston kansliaan. Kurssin toteutuminen edellyttää, että ryhmässä on vähintään seitsemän ilmoittautunutta opiskelijaa ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Alle 18-vuotiaille suunnattujen kurssien minimikoko on viisi opiskelijaa.

Syys- ja kevätlukukausi

Katso kurssikohtaiset alkamis- ja päättymisajat opinto-ohjelmasta. Syyslomaviikolla 42. (15.10.-19.10.2018) ja talvilomaviikolla 9. (25.2.-1.3.2019), sekä arkipyhinä ei ole opetusta. Muutoksista kansalaisopiston ohjelmaan ja uusista kursseista ilmoitetaan Kaupunki tiedottaa välilehdellä. Lehtinen löytyy kaupungin kotisivuilla.

Maksut

Kaskisten kansalaisopiston kurssimaksut 1.8.2018 alkaen ovat:

 • 1-5 oppituntia 10€
 • 6-9 oppituntia 17€
 • 10-15 oppituntia 22€
 • 16-20 oppituntia 27€
 • 21-26 oppituntia 33€
 • 27-36 oppituntia 40€
 • 37-45 oppituntia 45€
 • 46-54 oppituntia 50 €
 • 55-65 oppituntia 55€

Yksilöopetus

Yksilöopetus soittimissa (11 viikkoa/syyslukukausi, 13 viikkoa/kevätlukukausi)

 • 20min/opiskelija/viikko 35€
 • 30 min/ opiskelija/viikko 60€

Legato

Musiikkiopisto Legato