Hakeminen ja lastenhoidon tuki

Lastenhoitopalvelut

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla tai muulla huoltajalla on oikeus saada lapselleen kunnan järjestämä päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikka. Päivähoidosta kunta perii perheen tulojen mukaisen maksun. Vaihtoehtona kunnan järjestämälle päivähoidolle vanhemmat voivat valita muun hoitotavan ja hakea Kelalta lasten kotihoidon tukea.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan erillisellä hakemuslomakkeella vähintään neljä kuukautta ennen hoitotarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatustarve tulee äkillisesti johtuen työstä, opinnoista tai koulutuksesta, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin nopeasti kuin mahdollista, kuitenkin kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.

Hakemuslomake saa Päiväkoti Ankkurista tai lomakkeet . Hakemukset palautetaan Päiväkoti Ankkuriin.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

Varhaiskasvatuspalveluista vastaa ja lisätietoja antaa:
Päiväkodinjohtaja puh. 0400-946 948

Lastenhoidon tuki

Pienten lasten hoitoon tukea

Kun vanhempainrahakausi tai isyysrahakausi vanhempainvapaan jälkeen on päättynyt, isä tai äiti voi jäädä hoitovapaalle alle kolmivuotiaan lapsen hoidon vuoksi, ilman että työsuhde katkeaa. Vanhemmat eivät voi olla hoitovapaalla samanaikaisesti.

Hoitovapaajakson vähimmäispituus on kuukausi. Työntekijällä on oikeus enintään kahteen hoitovapaajaksoon. Jaksoja voi olla useampiakin, jos siitä sovitaan työnantajan kanssa. Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa hoitovapaan ajalta, mutta alle kolmivuotiaan lapsen hoitamiseksi kotona voi kotiin jäävä vanhempi hakea Kelalta lasten kotihoidon tukea. Työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tai siihen verrattavaan työhön, kun hoitovapaa päättyy. Hoitovapaan ajalta ei kerry vuosilomaa.

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla tai muulla huoltajalla on oikeus saada lapselleen kunnan järjestämä päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikka. Päivähoidosta kunta perii perheen tulojen mukaisen maksun. Vaihtoehtona kunnan järjestämälle päivähoidolle vanhemmat voivat valita muun hoitotavan ja hakea Kelasta lasten kotihoidon tukea.