Hakeminen ja lastenhoidon tuki

Varhaiskasvatuspalvelut

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla tai muulla huoltajalla on oikeus saada lapselleen kunnan järjestämä päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikka. Päivähoidosta kunta perii perheen tulojen mukaisen maksun. Vaihtoehtona kunnan järjestämälle päivähoidolle vanhemmat voivat valita muun hoitotavan ja hakea Kelalta lasten kotihoidon tukea.

Varhaiskasvatukseen hakeminen ja ilmoittautuminen esiopetukseen

Hae varhaiskasvatuspaikkaa viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta tai heti kun varhaiskasvatuksen tarve on tiedossa.

Jos varhaiskasvatuksen tarve on äkillinen, ennakoimaton ja johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista.

Hakemus on täytettävä kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamista. 

Täytä ensisijaisesti sähköinen varhaiskasvatushakemus:

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/vaka-hakemus/

Hakemukseen merkitään palvelun tarve ja päivämäärä, jolloin varhaiskasvatuksen toivotaan alkavan.

Hakemus on voimassa yhden vuoden.

Saat päätöksen sähköisenä, jos olet käynyt hyväksymässä sähköisten viestien vastaanottamisen suomi.fi sivustolla. Käythän hyväksymässä sähköisten viestien vastaanottamisen.

Käy hyväksymässä sähköisten viestien vastaanottaminen

Jos et ole hyväksynyt sähköistä viranomaisviestintää, saat päätöksen kirjepostilla noin seitsemän (7) arkipäivän kuluessa päätöksen lähettämisestä.

 

Esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen hakeminen

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Kaskisissa esiopetus toteutetaan varhaiskasvatuksen alaisuudessa.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Esi- ja perusopetusta järjestetään Kaskisissa sekä suomeksi että ruotsiksi. Esiopetukseen haettaessa tulee valita lapsen opetuskieli: tämä valinta sitoo lapsen koulukielen valinnan perusopetuksessa.

Esiopetuslapsi saa maksutonta esiopetusta 4 tuntia päivässä. Sen lisäksi voit hakea varhaiskasvatusta, joka on maksullista.

Esiopetuslapsen varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa kuin esiopetus.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus päättyy esiopetuksen päättyessä. Mikäli esioppilaalle toivotaan järjestettävän varhaiskasvatusta esiopetusvuoden jälkeisenä kesänä ennen ensimmäiselle vuosiluokalle siirtymistä, tätä tulee hakea erikseen täydentävällä hakemuksella.

 

Tee ensisijaisesti sähköinen hakemus:

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/vaka-hakemus/

Hakemukset yli kuntarajojen käsitellään tapauskohtaisesti. Ota tässä tapauksessa yhteyttä päiväkodin johtajaan

 

Tarjotun palvelun vastaanottaminen

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/vaka-palvelunvastaanottaminen/
 

Tulotietojen ilmoittaminen

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/vaka-tulotietojenilmoittaminen/
 

Palvelutarpeen muuttaminen

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/vaka-palvelutarpeenmuuttaminen/
 

Irtisanomisilmoitus

Irtisano varhaiskasvatuspaikka ensisijaisesti sähköisellä irtisanomisilmoituksella.

Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, irtisano paikka kirjallisesti sähköpostilla päiväkodin johtajalle.

Et voi irtisanoa varhaiskasvatuspaikkaa takautuvasti.

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/vaka-irtisanominen/
 

Varhaiskasvatuspalveluista vastaa ja lisätietoja antaa:
Päiväkodinjohtaja puh. 0400-946 948

Lastenhoidon tuki

Pienten lasten hoitoon tukea

Kun vanhempainrahakausi tai isyysrahakausi vanhempainvapaan jälkeen on päättynyt, isä tai äiti voi jäädä hoitovapaalle alle kolmivuotiaan lapsen hoidon vuoksi, ilman että työsuhde katkeaa. Vanhemmat eivät voi olla hoitovapaalla samanaikaisesti.

Hoitovapaajakson vähimmäispituus on kuukausi. Työntekijällä on oikeus enintään kahteen hoitovapaajaksoon. Jaksoja voi olla useampiakin, jos siitä sovitaan työnantajan kanssa. Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa hoitovapaan ajalta, mutta alle kolmivuotiaan lapsen hoitamiseksi kotona voi kotiin jäävä vanhempi hakea Kelalta lasten kotihoidon tukea. Työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tai siihen verrattavaan työhön, kun hoitovapaa päättyy. Hoitovapaan ajalta ei kerry vuosilomaa.

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla tai muulla huoltajalla on oikeus saada lapselleen kunnan järjestämä päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikka. Päivähoidosta kunta perii perheen tulojen mukaisen maksun. Vaihtoehtona kunnan järjestämälle päivähoidolle vanhemmat voivat valita muun hoitotavan ja hakea Kelasta lasten kotihoidon tukea.