Vaalit

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:


 • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi,
 • kuntavaalit joka neljäs vuosi,
 • tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) joka kuudes vuosi ja
 • Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi.
 
Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia
 • neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja
 • neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä.​

vaalit.fi -sivusto

 

    

Vaalipäivänä 13.6.2021 

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa karanteenissa, äänestä äänestyspaikan ohjeiden mukaan.

Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, ota yhteyttä kunnan vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona. Älä tule sisälle vaalihuoneistoon.

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle ilman tartuntatautilääkärin lupaa.


.

   

KUULUTUS 9.4.2021

Kaskisten kaupungissa 13.6.2021 pidettävissä kuntavaaleissa valitaan kaupunginvaltuustoon 17 valtuutettua.

Kuntavaalien ehdokashakemukset tulee jättää keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5. ennen klo 16. Vanhan aikataulun (määräaika 9.3.2021) mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa, mutta vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä 4.5.2021 klo 16 mennessä, Ehdokashakemukset toimitetaan keskusvaalilautakunnan sihteerille osoitteeseen Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen.

 

KUNTAVAALIT 2021 KASKISTEN KAUPUNGISSA

Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) tuli voimaan 29.3.2021.

Vaalitoimitus
tapahtuu kaupungintalolla sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00-20.00
Muista ottaa henkilöllisyyskortti mukaan.

Ennakkoäänestys
tapahtuu Kaskisten kaupungintalolla ajalla 26.5.-8.6.2021 seuraavasti:
        Klo:
ke 26.5.-pe 28.5.2021    14.00-19.00, riskiryhmille suositellaan klo 14.00-16.00
la 29.5.-su 30.5.2021    11.00-16.00, riskiryhmille suositellaan klo 11.00-12.00
ma 31.5.-pe 4.6.2021    14.00-19.00, riskiryhmille suositellaan klo 14.00-16.00
la 5.6.-su 6.6.2021    11.00-16.00, riskiryhmille suositellaan klo 11.00-12.00
ma 7.6.-ti 8.6.2021    14.00-19.00, riskiryhmille suositellaan klo 14.00-16.00

Kotiäänestys
Henkilön, joka vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, puh. 06-2207711 viim. 1.6.2021 ennen klo 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Turvajärjestelyt: Äänestyspaikoilla ja kotiäänestyksessä huolehditaan turvajärjestelyistä, käytetään maskia, huolehditaan käsihygieniasta ja turvaväleistä. 

Uusien Oikeusministeriön ohjeiden mukaan myös karanteenissa tai eristyksessä olevien äänestäminen tulee mahdollistaa. 
Karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätty henkilö ei saa tulla sisään äänestyspaikkaan. Jos tällainen henkilö haluaa äänestää vaalipäivänä, hänen on soitettava joko vaalilautakunnan tai keskusvaalilautakunnan numeroon, jotta vaalilautakunta pystyisi järjestämään hänelle mahdollisuuden äänestää ulkona äänestyspaikan pihalla.

Tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä olevat voivat äänestää kotiäänestyksessä, jos kotiäänestys voidaan toteuttaa terveysturvallisesti, esimerkiksi äänestäjän kodin pihassa. Karanteenissa tai eristyksissä olevan henkilön äänestys pihalla on mahdollista siinä tapauksessa, että henkilön siirtyminen pihalle ja takaisin voi tapahtua ilman kontakteja muihin ihmisiin (yli 2 m etäisyys ulkotilassa, ei sisätilassa samaan aikaan muiden henkilöiden kanssa), hän ei oireile näkyvästi ja suojautuu asianmukaisesti kasvomaskilla. 


Vaalien ulkomainonta
Kuntavaalien 2021 ulkomainonnan voi aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli keskiviikkona 19.5.2021.
Kaskisten kaupungin alueella ulkomainontapaikkoja pystytetään neljälle paikalle: torille, Kalatorille, Heinätorille ja Roopertinkadun ja Cneiffinpolun risteykseen.
Jokaista ehdolle asettajaa varten varataan yksi julistepaikka kutakin ulkomainontapaikkaa kohden, paikat ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisesti vasemmalta oikealle. 
Vaalimainonta on kiellettyä muissa kunnan kiinteistöissä. Jos vaalimainos tai siihen liittyvä rakenne on luvattomasti asetettu sellaiselle paikalla, voi tekninen osasto määrätä sen heti poistettavaksi tai, jollei ilmoituksen asettajaa saada selville, poistaa sen. Päätös koskee myös kunnan omistamia tai kunnan hoidossa olevia siltoja, ylikulkusiltojen kaiteita, pysäkkikatoksia, liikennemerkkejä ja tievalaisinpylväitä.


Kaskisissa, 28.4.2021
KESKUSVAALILAUTAKUNTA 
Margit Kaseva, sihteeri, puh. 040-8617251