Vaalit

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:


 • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi,
 • kuntavaalit joka neljäs vuosi,
 • tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) joka kuudes vuosi ja
 • Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi.
 
Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia
 • neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja
 • neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä.​

vaalit.fi -sivusto

 

    

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024 KASKISTEN KAUPUNGISSA

Vaalitoimitus
tapahtuu kaupungintalolla sunnuntaina 9.6.2024 klo 9.00-20.00.
Muista ottaa henkilöllisyyskortti mukaan.

Ennakkoäänestys
tapahtuu Kaskisten kaupungintalolla ajalla 29.5.-4.6.2024 seuraavasti:
        klo:
29.5.-31.5.2024    14.00-19.00
1.6.-2.6.2024        11.00-16.00
3.6.-4.6.2024        14.00-19.00

Kotiäänestys
Henkilön, joka vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, 
puh. 040 5577717 viim. 28.5.2024 ennen klo 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Vaalien ulkomainonta
Europarlamenttivaalien 2024 ulkomainonnan voi aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli keskiviikkona 22.5.2024.
Kaskisten kaupungin alueella ulkomainontapaikkoja pystytetään neljälle paikalle: torille, Kalatorille, Heinätorille ja Roopertinkadun ja Cneiffinpolun risteykseen.
Jokaista ehdolle asettajaa varten varataan yksi julistepaikka kutakin ulkomainontapaikkaa kohden, paikat ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisesti vasemmalta oikealle. 
Vaalimainonta on kiellettyä muissa kunnan kiinteistöissä. Jos vaalimainos tai siihen liittyvä rakenne on luvattomasti asetettu sellaiselle paikalla, voi tekninen osasto määrätä sen heti poistettavaksi tai, jollei ilmoituksen asettajaa saada selville, poistaa sen. Päätös koskee myös kunnan omistamia tai kunnan hoidossa olevia siltoja, ylikulkusiltojen kaiteita, pysäkkikatoksia, liikennemerkkejä ja tievalaisinpylväitä.


Kaskisissa 14.3.2024
KESKUSVAALILAUTAKUNTA 
Marie Grannas, sihteeri, puh. 040 5577717