Vaalit

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:


 • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi,
 • kuntavaalit joka neljäs vuosi,
 • tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) joka kuudes vuosi ja
 • Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi.
 
Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia
 • neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja
 • neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä.​

vaalit.fi -sivusto

 

       

KUULUTUS

 

Kaskisten kaupungissa 18.4.2021 pidettävissä kunnallisvaaleissa valitaan kaupunginvaltuustoon 17 valtuutettua.

Keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on jätettävä keskusvaalilautakunnan sihteerille osoitteeseen Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen, tiistaihin 9.3.2021 klo 16 mennessä.

 

KUNTAVAALIT 2021 KASKISTEN KAUPUNGISSA

Vaalitoimitus
tapahtuu kaupungintalolla sunnuntaina 18.4.2021 klo 9.00-20.00

Muista ottaa henkilöllisyyskortti mukaan.

Ennakkoäänestys

tapahtuu Kaskisten kaupungintalolla ajalla 7.-13.4.2021 seuraavasti:

                                           Klo:

Ke 7.4.2021                        14.00-19.00, riskiryhmille suositellaan klo 14.00-16.00

To 8.4.2021                        14.00-19.00, riskiryhmille suositellaan klo 14.00-16.00

Pe 9.4.2021                         14.00-19.00, riskiryhmille suositellaan klo 14.00-16.00

 

La 10.4.2021                       11.00-16.00, riskiryhmille suositellaan klo 11.00-12.00

Su 11.4.2021                       11.00-16.00, riskiryhmille suositellaan klo 11.00-12.00

 

Ma 12.4.2021                     14.00-19.00, riskiryhmille suositellaan klo 14.00-16.00

Ti 13.4.2021                       14.00-19.00, riskiryhmille suositellaan klo 14.00-16.00

 

 

Kotiäänestys

Henkilön, joka vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, puh. 06-2207711 viim. ennakkoäänestystä edeltävänä päivänä 6.4.2021 ennen klo 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

 

Vaalien ulkomainonta

Kuntavaalien 2021 ulkomainonnan voi aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli keskiviikkona 31.3.2021.

Kaskisten kaupungin alueella ulkomainontapaikkoja pystytetään neljälle paikalle: torille, Kalatorille, Heinätorille ja Roopertinkadun ja Cneiffinpolun risteykseen.

Jokaista ehdolle asettajaa varten varataan yksi julistepaikka kutakin ulkomainontapaikkaa kohden, paikat ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisesti vasemmalta oikealle.

Vaalimainonta on kiellettyä muissa kunnan kiinteistöissä. Jos vaalimainos tai siihen liittyvä rakenne on luvattomasti asetettu sellaiselle paikalla, voi tekninen osasto määrätä sen heti poistettavaksi tai, jollei ilmoituksen asettajaa saada selville, poistaa sen. Päätös koskee myös kunnan omistamia tai kunnan hoidossa olevia siltoja, ylikulkusiltojen kaiteita, pysäkkikatoksia, liikennemerkkejä ja tievalaisinpylväitä.
 

Kaskisissa, 20.1.2021

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Margit Kaseva, sihteeri, puh. 040-8617251