Työllistämiskoordinaattorin palvelut

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on kunnan, TE-toimiston ja KELAn yhteistoimintamalli, joka palvelee pidempään työttömänä olleita henkilöitä.

Yhteispalvelun tarkoituksena on yhdessä työttömän henkilön kanssa arvioida, mitä palveluja hän tarvitsee työllistymisen tueksi, suunnitella tarkoituksenmukaiset palvelut sekä seurata niiden etenemistä. Tavoitteena on edistää työttömän henkilön työllistymistä tarjoamalla hänen palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja.

Monialaisen yhteispalvelun (TYP) palvelut

  •  Asiakkuus alkaa alkukartoituksella, joka tehdään yhdessä työttömän henkilön, kunnan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan ja TE-toimiston asiantuntijan kanssa
  •  Kartoitusjakson päätteeksi tehdään monialainen työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan henkilön palvelutarpeen mukaisista palveluista. Suunnitelmaa seurataan ja sitä päivitetään tilanteen mukaan
  •  Suunnitelmassa sovitut palvelut voivat olla julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja.

Asiakkuuteen ohjautuminen

Uudet asiakkaat monialaiseen yhteispalveluun (TYP) ohjautuvat TE-toimiston, kunnan sosiaalitoimen tai Kelan kautta. Henkilö siirtyy yhteispalvelun asiakkaaksi, jos hänen työllistyminen edellyttää TE-toimiston, kunnan ja KELAn palvelujen yhteensovittamista. Asiakas voi myös itse hakeutua TYP-asiakkaaksi ottamalla yhteyttä oman kunnan sosiaalitoimeen tai TE-toimiston asiantuntijaan.

Asiakkuuden päättyminen

Asiakkuus monialaisessa yhteispalvelussa päättyy, kun tarvetta monialaiseen yhteispalveluun ei enää ole olemassa.

Vaasan seudun ja Suupohjan alueen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Vaasan seudun ja Suupohjan alueen kunnat Isokyrö, Laihia, Kaskinen, Kristiinankaupunki, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Vaasa ja Vöyri sekä Pohjanmaan TE-toimisto ja KELA ovat solmineet yhteistyösopimuksen monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä. Monialaisen yhteispalvelun palvelut toteutetaan osana jokaisen kunnan omaa toimintaa. Alueen verkostossa toimii TYP-koordinaattori, jonka tehtävänä on vastata ja kehittää koko verkoston toimintaa.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Asiointi Vaasan seudun ja Suupohjan alueen monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) tapahtuu ajanvarauksella omasta kunnasta tai TE-toimistosta.