Palvelut yrityksille

Yritystuki

Kaskisten kaupunki myöntää tietyin edellytyksin yritystukea yrityksille, joiden kotipaikka on Kaskinen.


 

Kaskisten yritystuki

Kaupunginvaltuusto päätti 26.10.2006 § 27:

Kaskisten kaupungin yritystuki, ns. investointituki ja yritysneuvonta-/koulutustuki myönnetään/maksetaan v. 2007 lähtien seuraavin ehdoin:

A) Investointituki

Kaskisten kaupunki myöntää vuonna 2020 yritystukea niille juridisille tai fyysisille henkilöille, jotka ovat kirjoilla ja verovelvollisia Kaskisissa edellyttäen, että he täyttävät alla luetellut ehdot:

1) Yritystuki myönnetään pienille ja keskisuurille yrityksille/liikkeenharjoittajille, joiden kotipaikka on Kaskinen ja joiden vuosiliikevaihto on vähemmän kuin 1.700.000 € lähinnä edeltävän tilikauden vahvistetun tilinpäätöksen mukaan.

2) Saadakseen kaupungin yritystukea on konserniyrityksen kotipaikan oltava Kaskinen.

3) Yritystuki myönnetään niille yrityksille/liikkeenharjoittajille, jotka investoivat yrityksen/liikkeen tiloihin, laitteisiin ja koneisiin tarkoituksenaan aloittaa uusi yritys tai laajentaa yrityksen toimintaa Kaskisissa. Yritystuen myöntäminen investointihankkeeseen edellyttää, että yrityksellä/liikkeenharjoittajalla katsotaan olevan jatkuvat edellytykset kannattavaan toimintaan, ettei yrityksellä/liikkeenharjoittajalla ole maksamattomia veroja ja/tai lakisääteisiä maksuja ja että hakija on saanut kaupungilta ja/tai muulta viranomaiselta tarvittavat luvat investointien tekemiseen.

4) Yritystuki myönnetään ainoastaan kerran samalle yrittäjälle/liikkeenharjoittajalle samaan/samanlaiseen hankkeeseen.

5) Yritystuki on 10 % yrityksen/liikkeen nettopääomainvestoinnista (alv 0 %, investointi - muut saadut tuet), kuitenkin vähintään 100 € ja enintään 10.000 €. Pienimmän eli 100 €:n yritystuen saaminen edellyttää 1.000 €:n nettoinvestointia. 10.000 €:n yritystuen saaminen edellyttää 100.000 €:n nettoinvestointia.

Kaupunki myöntää yritystukea yritystoiminnan tukia koskevan lainsäädännön yleisperiaatteiden mukaisesti. Mikäli joku muu tukea myöntävä viranomainen on myöntänyt/tulee myöntämään hakijalle yritystukea samaan hankkeeseen, huomioidaan muun viranomaisen/muiden viranomaisten myöntämä tuki siten, että ne menevät kaupungin mahdollisen tuen edelle kaupungin päättäessä tuen myöntämisestä hakijalle. Muiden viranomaisten aikaisemmin myöntämät tuet/tulevat tuet saattavat vähentää/poistaa kaupungin tuen hankkeelle, näin mm. yritystuen enimmäismäärää koskevan, voimassa olevan yritystukilainsäädännön yleisperiaatteiden mukaisesti.

6) Yritystuen hakemista varten vaaditaan:

a) Kaupparekisteriote sekä todistus ennakonpidätysrekisteröinnistä (Y-tunnus), jotka osoittavat että yrityksen/liikkeen kotipaikka on Kaskinen.

b) Yrityksen/liikkeen lähinnä edeltävän tilikauden vahvistettu tilinpäätös. Tarvittaessa kaupunginkamreerilla on oikeus saada tietoja yrityksen/liikkeenharjoittajan kirjanpidosta. Todistus siitä, ettei yrityksellä/liikkeenharjoittajalla ole maksamattomia veroja ja/tai lakisääteisiä maksuja. Todistus siitä, että hakija on saanut kaupungilta ja/tai muulta viranomaiselta tarvittavat luvat hankkeen toteuttamiseen. Kaupunki tarkistaa lisäksi normaalikäytännön mukaisesti yrityksen/liikkeen luottokelpoisuuden.

c) Kirjallinen selvitys hankkeesta sekä vahvistettu kauppakirjajäljennös ja kuitit, joihin hakija haluaa viitata yritystuen myöntämisen perusteeksi. Hakija on velvollinen hakemuksessaan kaupungille ilmoittamaan kaikki tuet, joita tämä on hakenut/tulee hakemaan kyseiseen hankkeeseen.

d) Hakijan täyttämä ja allekirjoittama hakulomake, jonka saa kaupungilta.

7) Tuki myönnetään/maksetaan vuonna 2020 niille yrityksille/liikkeenharjoittajille, jotka hakevat/ovat hakeneet tukea 2020 ja jotka ovat kirjoilla ja verovelvollisia Kaskisissa 31.12.2019 lähtien ja jotka täyttävät kaupungin asettamat yritystuen saamisen ehdot.

8) Jos tukea on haettu ja myönnetty/maksettu hakijan antamien virheellisten perusteiden mukaan, jotka eivät täsmää kaupungin asettamien yritystuen saamisen ehtojen kanssa, kaupungilla on oikeus vaatia myönnetyn/maksetun tuen palauttamista hakijalta 5 vuoden sisällä tuen myöntämis-/maksamisajankohdasta lukien (Pohjanmaan TE-keskuksen/yritysosaston periaatteiden mukaisesti), tai sen pitemmän ajan sisällä, joka yleisten vanhentumissäännösten mukaan on se aika, jonka sisällä kanne voidaan nostaa jos ilmenee, että tukea on myönnetty tai maksettu sellaisten perusteiden mukaan, jotka perustuvat rikolliseen tekoon.

9) Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja käsittelevät ja ratkaisevat yritystukihakemukset kaupunginvaltuuston vuoden 2006 päätöksen mukaisesti ja kaupunginvaltuuston vuosittain tarkoitukseen myöntämien määrärahojen puitteissa. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa kaupunki pidättää itselleen oikeuden päättää yritystuen myöntämisestä. Kaupunginhallituksella on harkintaoikeus yksittäisissä tapauksissa. Tarvittaessa Kaskisten kaupunki pyytää lausuntoa yritystukihakemuksesta ensi kädessä Kaskisten Yrittäjät ry - Kaskö Företagare rf:ltä. Pyydetty lausunto tulee jättää 2 viikon sisällä kaupunginjohtajalle/kaupunginkamreerille.

10) Elleivät kaupunginvaltuuston kalenterivuodelle myöntämä yritystuen määräraha riitä tuen maksamiseen kaikille hakijoille, jo saapuneilla/hyväksytyillä hakemuksilla on etuoikeus yritystukeen seuraavan vuoden yritystuen määrärahan puitteissa.

B) Yritysneuvonta- ja koulutustuki

Kaskisten kaupunki myöntää vuonna 2020 yritystukea niille juridisille tai fyysisille henkilöille, jotka ovat kirjoilla ja verovelvollisia Kaskisissa edellyttäen, että he täyttävät alla luetellut ehdot:

1) Yritysneuvonta- ja koulutustuki myönnetään pienille ja keskisuurille yrityksille/liikkeenharjoittajille, joiden kotipaikka on Kaskinen ja jotka aikovat yritysneuvontapalveluilla/koulutuksella kehittää yrityksen/liiketoiminnan toimintaa.

2) Yritystuki on korkeintaan 500 euro per yritys/liikkeenharjoittaja per kalenterivuosi. Yrityksen/liikkeenharjoittajan omavastuu on 50 euroa yritysneuvonta-/koulutuspalvelujen ostamisessa. Jos yrityksen/liikkeenharjoittajan yritysneuvonta-/koulutuspalvelut ovat maksaneet esim. 400 euroa, on kaupungin yritystuki 350 euroa (omavastuu 50 euroa). Yritys/liikkeenharjoittaja maksaa yritysneuvonnan/koulutuksen ja hakee yritystuen kaupungilta jälkikäteen. Yritys/liikkeenharjoittaja voi ostaa neuvonta-/koulutuspalvelut eri organisaatioista.

Kaupunki myöntää yritystukea yritystoiminnan tukia koskevan lainsäädännön yleisperiaatteiden mukaisesti. Mikäli joku muu tukea myöntävä viranomainen on myöntänyt/tulee myöntämään hakijalle yritystukea samaan tarkoitukseen, huomioidaan muun viranomaisen/muiden viranomaisten myöntämä tuki siten, että ne menevät kaupungin mahdollisen tuen edelle kaupungin päättäessä tuen myöntämisestä hakijalle. Muiden viranomaisten aikaisemmin myöntämät tuet/tulevat tuet saattavat vähentää/poistaa kaupungin yritysneuvonta-/koulutustukea hakijalle.

3) Yritystuen hakemista varten vaaditaan:

a) Kaupparekisteriote sekä todistus ennakonpidätysrekisteröinnistä (Y-tunnus), jotka osoittavat että yrityksen/liikkeen kotipaikka on Kaskinen.

b) Kuitit, joihin hakija haluaa viitata yritystuen myöntämisen perusteeksi. Hakija on velvollinen hakemuksessaan kaupungille ilmoittamaan kaikki tuet, joita tämä on hakenut/tulee hakemaan kyseiseen tarkoitukseen.

c) Hakijan täyttämä ja allekirjoittama hakulomake, jonka saa kaupungilta.

4) Tuki myönnetään/maksetaan vuonna 2020 niille yrityksille/liikkeenharjoittajille, jotka hakevat tukea vuonna 2020 ja jotka ovat kirjoilla ja verovelvollisia Kaskisissa 31.12.2019 lähtien ja jotka täyttävät kaupungin asettamat yritystuen saamisen ehdot.

5) Jos tukea on haettu ja myönnetty/maksettu hakijan antamien virheellisten perusteiden mukaan, jotka eivät täsmää kaupungin asettamien yritystuen saamisen ehtojen kanssa, kaupungilla on oikeus vaatia myönnetyn/maksetun tuen palauttamista hakijalta 5 vuoden sisällä tuen myöntämis-/maksamisajankohdasta lukien, tai sen pitemmän ajan sisällä, joka yleisten vanhentumissäännösten mukaan on se aika, jonka sisällä kanne voidaan nostaa jos ilmenee, että tukea on myönnetty tai maksettu sellaisten perusteiden mukaan, jotka perustuvat rikolliseen tekoon.

6) Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja käsittelevät ja ratkaisevat yritystukihakemukset kaupunginvaltuuston vuoden 2006 päätöksen mukaisesti ja kaupunginvaltuuston vuosittain tarkoitukseen myöntämien määrärahojen puitteissa. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa kaupunki pidättää itselleen oikeuden päättää yritystuen myöntämisestä. Kaupunginhallituksella on harkintaoikeus yksittäisissä tapauksissa. Tarvittaessa Kaskisten kaupunki pyytää lausuntoa yritystukihakemuksesta ensi kädessä Kaskisten Yrittäjät ry - Kaskö Företagare rf:ltä. Pyydetty lausunto tulee jättää 2 viikon sisällä kaupunginjohtajalle/kaupunginkamreerille.

7) Elleivät kaupunginvaltuuston kalenterivuodelle myöntämä yritystuen määräraha riitä tuen maksamiseen kaikille hakijoille, jo saapuneilla/hyväksytyillä hakemuksilla on etuoikeus yritystukeen seuraavan vuoden yritystuen määrärahan puitteissa.

Kaskisten Yrittäjät r.y. - Kaskö Företagare r.f.

www.yrittajat.fi/kaskinen

Kaskisissa toimivien pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien etujärjestö, joka toimii yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittisten asioiden parissa.

Yhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä seudulla.

Keskeiset tehtävät:

  • Yrittäjyyden, terveen kilpailun ja yritysten välisen yhteistyön edistäminen
  • Jäsentensä edustaminen suhteessa kaupungin hallintoon tekemällä toiminta-alueensa pienten ja keskikokoisten yritysten taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla aihepiiriä koskevia lausuntoja
  • Yksityisen yritystoiminnan merkitykseen ja toimintaedellytyksiin liittyvistä asioista tiedottaminen ja kouluttaminen
  • Työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymisen edistäminen
  • Virkistys- ja vapaa-ajantoiminnan kuten retkien ja juhlien järjestäminen jäsenkunnalleen
  • Paikkakunnalla toimivan yksityisen yrittäjäkunnan kokoaminen ammatilliseksi yhteenliittymäksi, joka valvoo ja kehittää yhteisiä etujaan ja asioitaan

Kaskisten Yrittäjät järjestää markkinat kahdesti vuodessa - kevätmarkkinat Kuningas Kustaan Aukiolla ja torilla toukokuun lopussa ja silakkamarkkinat sisäsatamassa lokakuussa.

Markkinapaikat gsm 050 3865 222, Kaskisten Yrittäjät 

Kaskisten Yrittäjät on yksi Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät -aluejärjestön 30 paikallisyhdistyksestä.

Puheenjohtaja: Kasper Rantakoski
kaskisten@yrittajat.fi 

Sihteeri: Robert Sundberg, Puistokatu 15, 64260 Kaskinen
robert.sundberg@kas-service.com, gsm 050 410 3731

Varapuheenjohtaja: Jan Sundberg, Puistokatu 15, 64260 Kaskinen
janne.sundberg@kas-service.com, gsm 041 4342 170

Tutustu myös nettisivuihimme: https://www.yrittajat.fi/etela-pohjanmaan-yrittajat/kaskisten-yrittajat-...

LIITY JÄSENEKSI: www.yrittajat.fi/liity