Kuntalaisaloite

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita kunnan hallintoa koskevissa asioissa. Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen. Aloitteessa esiteltävä asia tulee esittää lyhyesti, selkeästi ja perustellusti. Aloite tehdään kirjallisesti ja se tulee toimittaa osoitteeseen Kaskisten kaupunki,  Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen tai sähköpostiin info(at)kaskinen.fi tai kansalaisaloite.fi.

Aloitteessa tulee ilmoittaa aloitteen tekijän yhteystiedot, jos aloitteen tekijöitä on useita, toimitetaan aloitetta koskevat tiedot ensimmäisenä aloitteen allekirjoittaneelle. Nimettömiä aloitteita ei käsitellä. Jotta asia luokiteltaisiin Kuntalain mukaiseksi kuntalaisaloitteeksi, sillä täytyy olla merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.

Jokainen saapunut aloite kirjataan liitteineen asianhallintajärjestelmään siten, että asiatyypiksi valitaan aloite. Aloite toimitetaan sen toimielimen käsittelyyn, jolle asian käsittely tai tarvittava valmistelu kuuluu.

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen vastaanottamisesta ja jatkokäsittelystä.  Aloitteet tulee pääsääntöisesti käsitellä kolmen kuukauden kuluessa tai viimeistään vuoden sisällä niiden vireille tulosta.

Aloitteen tekijälle tulee tehdä ilmoitus käsittelyn päättymisestä ja käsittelyn lopputuloksesta.

Kaupunginhallitus tekee vuosittain selvityksen käsittelyyn tulleista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi ennen maaliskuun loppua.