Oppilashuolto

Oppilashuolto

Kouluterveydenhoitaja Gerd Metsäranta.

Terveydenhoitaja ottaa vastaan Terveyskeskuksessa, terveydenhoitajan huoneessa, arkisin puh  045 1295913.

Oppilaan kouluterveystarkastus tehdään vuosittain. Ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaiden laajoissa terveystarkastuksissa huomion kohteena on lapsen kasvun, kehityksen ja terveydentilan lisäksi koko perheen hyvinvointi. Laajoissa terveystarkastuksissa käytetään kyselykaavake pohjana ja sekä terveydenhoitaja että koululääkäri tapaa lapsen ja vanhemmat. Pyydetään vanhemman luvalla myös opettajan arvio oppilaasta.

Terveydenhoitajan työhön kuuluu m.m kasvuseuranta (pituus ja painomittaus), näkö- ja kuulotarkastukset, verenpaineen ja hemoglobiinin kontrollit ja rokotukset. Kartoitetaan oppilaan viihtyminen ja jaksaminen kuuntelemalla ja ongelmien selvittelemällä.

Terveyskasvatus, mm aiheesta: ravinto, hygienia, tupakka, alkoholi, ehkäisyasioista.

Terveydenhoitajalla ja koululääkärillä sitoo vaitiolovelvollisuus, kuten muullakin koulun henkilöstöllä.

Oppilashuoltotyöryhmä

Oppilashuoltotyöryhmä auttaa koulussa ilmenneiden ongelmien käsittelyssä sekä pyrkii auttamaan niiden ennaltaehkäisyssä osallistumalla mm. teemapäivien järjestämiseen. Tarvittaessa ryhmä käyttää ulkopuolista apua tukenaan.

Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu parillisten viikkojen keskiviikkona klo 9.00.