• Kaskisten kaupunki/Kaskö stad jakoi julkaisun.
 • Öppet hus i Fiskehamnen i Kaskö med temat AbborFestival fre 20.9. kl. 18 - 24. Fish Street Food matportioner till salu, presentation av aktörer och verksamhet i Fiskehamnen, öppet hus på Sonnskär-fartyget. Man kan bekanta sig med Sonnskär-fartyget kl. 18 - 20 innan det far ut till sjöss. På plats har vi kockdemonstrationer, hur man tillreder abborre och strömming. Presentation av avskinnings- och fileringsmaskin. och levande musik av Wasa Groove Unit Big Band.
 • Avoimet ovet & AhvenFestarit Kaskisten kalasatamassa pe 20.9. klo 18 - 24. Lisää infoa tulossa myöhemmin, mutta laita jo kalenteriin. Toimijat esittäytyvät, Fish Street Food -annoksia myynnissä, Sonnskär-troolialuksessa avoimet ovet ja Wasa Groove Unit Big Band soittaa. Öppet hus i Fiskehamnen i Kaskö med temat AbborFestival fre 20.9. kl. 18 - 24. Fish Street Food matportioner till salu, presentation av aktörer och verksamhet i Fiskehamnen, öppet hus på Sonnskär-fartyget. Man kan bekanta sig med Sonnskär-fartyget kl. 18 - 20 innan det far ut till sjöss. På plats har vi kockdemonstrationer, hur man tillreder abborre och strömming. Presentation av avskinnings- och fileringsmaskin. och levande musik av Wasa Groove Unit Big Band.
 • Pidetään huolta rakennusperinnöstä! Lauantaina 14.9. järjestetään Pohjanmaan museolla ja Hallstenin talolla kulttuuriympäristöpäivä Pidä huolta rakennusperinnöstä. Päivän aikana voi tutustua ikkunoiden kunnostamiseen, ostaa vanhoja ikkunanpuitteita sekä kuunnella puheenvuoroja rakennusperinnöstä ja sen säilyttämisestä. Tapahtuma on kaksikielinen. Aamupäivällä klo 1013 on Hallstenin talon kellarissa (Pikkukatu 1, Vaasa) ilmainen Pop up -Ikkunapiste, jossa ikkunaentisöijä Saana Lind esittelee ikkunoiden kunnostamista. Myynnissä on myös vanhoja ikkunapuitteita sekä jonkin verran muuta vanhaa rakennusosaa. Iltapäivällä klo 14n. 15.30 Pohjanmaan museon ala-aulassa kuullaan puheenvuoroja rakennusperinnöstä ja sen säilyttämisestä. Esityksistä pidetään osa suomeksi ja osa ruotsiksi, ja niitä pääsee kuuntelemaan museon sisäänpääsymaksun hinnalla tai museokortilla. Hintaan sisältyy kahvi. - Sundom bygdeföreningenin puheenjohtaja Kjell Nybacka esittelee Sundomissa Söderfärdenin peltoaukean reunalla sijaitsevan vanhan mamsellituulimyllyn kunnostusprojektia. - Anni Lehtimäki kertoo Stundarsissa käynnissä olevasta hankkeesta Vanhat rakennukset ja ympäristöt kestävä voimavara Pohjanmaalle. - Eva Sund-Knuuttila kertoo kolmen pohjalaismaakunnan alueella toimivasta Pohjalainen rakennusperintö ry:stä. - Tohtorikoulutettava FM Matti Mäkelän puheenvuoro käsittelee Pohjalaistaloihin liittyviä asioita ja rakennustyypin historiaa. Tapahtuma on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. Pohjanmaan museo, museokauppa ja kahvila ovat avoinna klo 1017. Tervetuloa! Lisätietoja antaa: rakennustutkija Outi Orhanen, Vaasan kaupungin museot, p. 040 531 3918, outi.orhanen@vaasa.fi Ta hand om byggnadsarvet! På Österbottens museum och i Hallstenska huset hålls lördag 14.9 en kulturmiljödag med temat Ta hand om byggnadsarvet. Under dagen kan man bekanta sig med fönsterrenovering, köpa gamla fönsterbågar och lyssna på presentationer om byggnadsarvet och bevarandet av detta. Tvåspråkig evenemang. I Hallstenska husets källare (Lillagatan 1, Vasa) visar fönsterrenoveraren Saana Lind på förmiddagen kl. 1013 gratis hur man renoverar fönster. Till försäljning finns även gamla fönsterbågar och lite andra gamla byggnadsdelar. På eftermiddagen kl. 14 cirka 15.30 får man i Österbottens museums nedre aula lyssna på presentationer om byggnadsarvet och bevarandet av detta. En del av presentationerna hålls på finska och en del på svenska, och man kan lyssna på dem till priset av inträdesavgiften till museet eller med museikortet. Kaffeservice. - Sundom bygdeförenings ordförande Kjell Nybacka presenterar ett projekt där man renoverar en gammal mamsellkvarn vid kanten av åkerfältet på Söderfjärden i Sundom. - Anni Lehtimäki berättar om projektet Gamla gårdar och miljöer en hållbar resurs för Österbotten som pågår vid Stundars. - Eva Sund-Knuuttila berättar om Österbottens byggnadsvård rf, som verkar i tre österbottniska landskap. - Doktorand FM Matti Mäkeläs presentation behandlar aspekter kring österbottniska hus och byggnadstypens historia. Evenemanget är en del av de europeiska kulturmiljödagarna. Österbottens museum, museibutiken och kaféet har öppet kl. 1017. Välkommen! Ytterligare uppgifter ger: byggnadsforskare Outi Orhanen, Vasa stads museer, tfn 040 531 3918, outi.orhanen@vasa.fi
 • Kansalaisopiston syksyn kurssit alkavat ensi viikolla ja tämän viikon ajan voi vielä ilmoittautua. Tervetuloa harrastamaan ja liikkumaan! Jos et pääse paikalle ensimmäisellä kurssikerralla, on tärkeää, että ilmoittaudut etukäteen. Kurssit, joilla ei ole tarpeeksi osallistujia, keskeytetään ensimmäisen kerran jälkeen. KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN Netissä: www.opistopalvelut.fi/kaskinen Puhelimitse: 050-5765811, ma, ti ja to 9-12. Kurssille voi ilmoittautua myös opettajalle ensimmäisellä kurssikerralla, mikäli kurssilla on vielä tilaa. ************************************************* Medborgarinstitutets höstkurser börjar nästa vecka och man kan anmäla sig ännu under denna vecka. Välkommen med att idka din hobby eller röra på dig! Ifall du inte kommer på första gången, är det viktigt att du anmäler dig på förhand. Kurser, som inte har tillräckligt med deltagare, avbryts efter första gången. ANMÄLAN TILL KURSERNA På nätet: www.opistopalvelut.fi/kaskinen Via telefon: 050-576 5811, må, ti och to kl. 9-12 Man kan också anmäla sig till kursen direkt åt läraren första gången, ifall det fortfarande finns plats.
 • Öppna Dörrar 7.9. på Lunawoods Kasköfabrik.
 • Avoimet ovet Lunawoodin Kaskisten tehtaalla 7.9.
 • Älä unohda kuntalaistilaisuutta tänään 29.8. klo 18 Bladhin talolla. Glöm inte invånartillfälle idag 29.8. kl 18 på Bladhska Gården.
 • KANSALAISOPISTO LUKUVUODEN 2019-2020 KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN ON ALKANUT Kurssiohjelma ja ilmoittautuminen: www.opistopalvelut.fi/kaskinen Ilmoittautuminen puhelimitse kansliaan: 050-5765811, ma, ti ja to 9-12 Painettu kurssivihko on jaettu kaikkiin talouksiin. Siitä jäi valitettavasti taittovaiheessa puuttumaan yksi kurssi: 110403 Luova Käsityö - Skapande Handarbete. Myös tämä puuttuva kurssi löytyy kurssiohjelmasta linkin takaa. MEDBORGARINSTITUTET ANMÄLNING TILL LURSERNA LÄSÅRET 2019-2020 HAR BÖRJAT Kursprogram och anmälningar: www.opistopalvelut.fi/kaskinen Anmälning per telefon till kansliet: 050-5765811, må, ti och to 9-12. Det tryckta kurshäftet har delats ut till alla hushåll. Vid layouten lämnade tyvärr en kurs bort: 110403 Luova Käsityö - Skapande Handarbete. Även denna kurs som saknades i häftet finns i kursprogrammet i linken.
 • Kunnon mummola-tapahtuma/evenemang
 • Ehdota vuoden 2019 kulttuuripalkinnon saajaa! Vapaa-aikajaosto jakaa vuoden 2019 kulttuuripalkinnon. Palkinnon voi saada henkilö tai yhteisö, jonka kotipaikka on Kaskinen tai joka erityisellä tavalla liittyy kaupunkiin. Myös itseään voi ehdottaa. Ehdotukset tehdään vapaamuotoisesti vapaaaikajaostolle sähköpostilla sivistys@kaskinen.fi tai kirjeitse Kaskisten kaupunki, Vapaa-aikajaosto, Raatihuoneenkatu 34, 64260 KASKINEN. Ehdotusten tulee olla perillä viimeistään maanantaina 16. syyskuuta 2019 kello 12. Föreslå mottagare av årets kulturpris 2019! Fritidsektionen delar ut 2019 års kulturpris. Priset utdelas till person eller förening hemma i Kaskö eller med annan särskild anknytning till staden. Man kan också föreslå sig själv. När du föreslår en kandidat till kulturpriset behöver du ingen särskild blankett. Förslag till kulturpristagare ska inlämnas per e-post till sivistys@kaskinen.fi eller per brev till Kaskö stad, Fritidssektionen, 64260. Förslagen bör vara framme senast måndagen den 16 september 2019 kl. 12.00.
 • Tiesitkö, että Kaskisten Strömmingsbrottenin matalikolla lepää kölillään rautarunkoisen höyrylaiva Tamarindin hylky. Tästä ja muista Kaskisten hylyistä tänään torstaina TV1:llä klo 17:06 ja 18:22. Siis uutisissa televiossa!! Vet du, att vid grynnorna vid Strömmingsbrotten i Kaskö ligger vraket av ångbåten Tamarind. Om denna och övriga vrak i dag i TV1 kl 17:06 ja 18:22. Alltså i TV!!

Ajankohtaiset sivut

21.02.2019

Kalaranta, Sjöbobacken, on Kaskisten vanha kalasatama.

26.04.2019

Tekninen keskus

Ma-pe klo 9.00-15.00
Lounastauko klo 11.30-12.15