• Talviloma 2020 Maanantai 24.2 Nuorisotalo avoinna klo 16.00-20.00. Leivontakerho klo 17-18.30. Tiistai 25.2 Urheiluhallissa koripalloa klo 12.00-14.00, 1-6 luokkalaisille. Ohjaaja Ella Schicks. Urheiluhallin vapaavuoro kaikille koululaisille klo 14.00-16.00. Keskiviikko 26.2 Urheiluhallissa koripalloa klo 12.00-14.00, 1-6 luokkalaisille. Ohjaaja Ella Schicks. Urheiluhallin vapaavuoro kaikille koululaisille klo 14.00-16.00. Torstai 27.2 Retki Seinäjoelle, Duudson Activity Parkiin ja Ideaparkkiin kauppakeskukseen. Matkalle lähtijät toimivat omalla vastuulla. Ikäraja 9 vuotta. Lähtö torilta klo 9.30, takaisin Kaskisissa n. klo 19.00. Hinnat sisältävät matkan ja sisäänpääsyn. Hinta 25 . Jokainen ruokailee omalla kustannuksella DAP puistossa tai Ideaparkissa. HUOM! Trampoliinialueella on käytettävä liukuestepohjaisia trampoliinisukkia turvallisuussyistä. Voitte ottaa omat trampoliinisukat tai ostaa sukat infopisteestä. Sukkien hinta 4/pari. Sitovat ilmoittautumiset keskiviikkoon 17.2.2020 mennessä. Pirjo 040 751 9404 tai sähköpostilla: pirjo.nylund@kaskinen.fi Perjantai 28.2 Nuorisotalo avoinna klo 17.00- 21.00 Kaskisten kaupunki SPORTLOV 2020
 • SPORTLOV 2020 Måndag 24.2 Ungdomsgården öppen klo16.00-20.00 Bakningsklubb klo 17-18.30. Tisdag 25.2 Korgboll i idrottshallen åt 1-6 klassister, kl. 12.00-14.00. Ledare Ella Schicks. Avgiftsfri halltur åt alla skolelever kl. 14.00- 16.00. Onsdag 26.2 Korgboll i idrottshallen åt 1-6 klassister, kl. 12.00-14.00. Ledare Ella Schicks. Avgiftsfri halltur åt alla skolelever kl. 14.00- 16.00. Torsdag 27.2 Utflykt till Seinäjoki, Duudson Activity Park och Ideaparkköpcenter. Resenärerna deltar på eget ansvar. Åldersgräns 9 år. Avgång från torget kl. 9.30, tillbaka i Kaskö ca kl. 19.00. I priset ingår resan, inträde. Pris 25 . Var och en äter på egen bekostnad i DAP parken eller Ideapark. OBS! På trampolinområdet behöver man använda halkskydds- trampolinstrumpor av säkerhetsskäl. Ni kan ta med egna halkskyddsstrumpor eller köpa från infon 4/par. Bindande anmälningar senast 17.2.2020. Pirjo 040 751 9404 eller e-mail pirjo.nylund@kaskinen.fi Fredag 28.2 Ungdomsgården öppen kl. 17.00- 21.00. Kaskö Stad
 • Hei lähihoitaja, sairaanhoitaja tai alaa opiskeleva! Oletko kesätöitä vailla? Kaskisten kaupunki hakee hoitajia ja opiskelijoita kesäsijaisuuksiin Kaskisten Mariakodille. Mariakoti on vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö. Tarjoamme sinulle mukavan työilmapiirin Kaskisten kauniissa kesäkaupungissa! Yhteydenotot ja lisätiedustelut vastaava hoitaja Tuulikki Leppäniemi 040 504 2534 Halutessasi tarjolla myös pidempiä sijaisuuksia! Tarvittaessa avustamme asunnon hankinnassa. ------------------------ Hej närvårdare, sjukvårdare eller studerande inom vården! Är du utan sommarjobb? Kaskö Stad söker vårdare och studerande för sommarvikariat till Kaskö Mariehem. Mariehemmet är ett serviceboende med heldygnsomsorg. Vi erbjuder dig en trevlig arbetsmiljö i den vackra sommarstaden Kaskö! Kontakt och tilläggsinformation ansvarande skötare Tuulikki Leppäniemi 040 504 2534 Om du vill kan också längre vikariat erbjudas! Vid behov hjälper vi med att hitta boende.
 • KASKISTEN MAJAKKA -PALKINTO Kaskisissa vaikuttaa laaja joukko yksityishenkilöitä ja kolmannen sektorin toimijoita, jotka eri tavoin kannattelevat kaupunkiyhteisöä, tuovat hyvinvointia kaupunkilaisille, rakentavat ja kehittävät kaupunkia. On perustettu uusi palkinto, jonka avulla nostetaan esiin tätä työtä, ja kiitetään työn tekijöitä. Sivistyslautakunta perustaa Kaskisten Majakka palkinnon. Palkinto jaetaan vuosittain kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä. Palkinto myönnetään Kaskisissa asuvalle tai Kaskisissa vaikuttavalle henkilölle, yhteisölle tai työryhmälle, joka on toiminut Kaskisten tai kaskislaisten hyväksi. Palkinto on tunnustus toiminnasta, joka kannattelee kaupunkiyhteisöä, tuo hyvinvointia kaupunkilaisille tai rakentaa ja kehittää kaupunkia. Yksityishenkilöt ja yhteisöt voivat tehdä vapaamuotoisen ehdotuksen palkinnonsaajasta perusteluineen sivistyslautakunnalle osoitteeseen sivistys@kaskinen.fi tai kirjeitse osoitteeseen Sivistyslautakunta, Kaskisten kaupunki, Raatihuoneenkatu 34, 64260 14.2.2020 mennessä. ----------------------- KASKÖ FYR -PRISET I Kaskö verkar en stor grupp privatpersoner och aktörer inom tredje sektorn, som på olika sätt förstärker gemenskapen inom staden, tillför välmående till stadsborna, bygger och utvecklar staden. Det har grundats ett nytt pris, med vars hjälp man lyfter fram detta arbete, och avtackar arbetes utförare. Bildningsnämnden tillsätter Kaskö fyr-priset. Priset utdelas årligen i samband med stadsfullmäktiges möte. Priset beviljas till person som bor i Kaskö eller person, sammanslutning eller arbetsgrupp som verkat för Kaskös eller kasköbornas bästa. Priset är ett erkännande för verksamheten, som för-stärker gemenskapen inom staden, tillför välmående till stadsborna, bygger eller utvecklar staden. Privatpersoner och sammanslutningar kan fritt föreslå pristagaren med motiveringar till bildningsnämnden till adressen sivistys@kaskinen.fi eller brevledes till adressen Bildningsnämnden, Kaskö Stad, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö senast den 14.2.2020.
 • Kaskinen mukana Rekry 2020 messuilla 31.1.2020 klo 11-16 Närpiön Yrkes Akademin -tiloissa. Kaskö stad deltar i Rekrymässan 2020 kl 11-16 i Yrkes Akademin Närpes filial.
 • Lasten ja nuorten liikunta Kaskisissa kevät 2020 Alle kouluikäiset: Maanantaisin lasten oma vuoro Nuorisotalolla klo 9.00-11.00. Paikalla leikkivälineitä. Ohjaaja Raili Mäkelä. Salibandy: Seurakunnan salibandy torstaisin klo.16.00-17.00 alakoululaisille urheiluhallilla. Ohjaaja Joona Kaunonen. Kaskisten kaupungin urheilukerho/salibandy sunnuntaisin klo 18.30-19.30, 13-18-vuotiaille urheiluhallilla. Ohjaaja: Joona Kaunonen Tanssi: Nuorisotalolla tanssikerho 7-11-vuotiaille keskiviikkoisin klo18.00-19.00. Opettajana Natascha Pettersson. Kansalaisopiston tanssi keskiviikkoisin nuorisotalolla 12-15-vuotiaat klo 19-20. Opettajana Natascha Pettersson Sivistyslautakunnan vapaa-aikajaosto
 • Motion och idrott för barn och ungdomar i Kaskö våren 2020 För barn under skolåldern: Måndagar barnens egen tid på ungdomsgården mellan kl. 9.00-11.00. På plats finns lekredskap. Ledare Raili Mäkelä. Innebandy: I idrottshallen torsdagar kl. 16.00-17.00 församlingens innebandy för lågstadieelever. Ledare Joona Kaunonen. I idrottshallen söndagar kl. 18.30-19.30 Kaskö stads idrottsklubb/innebandy för 13-18 år.. Ledare: Joona Kaunonen Dans: Danklubb på ungdomsgården onsdagar kl. 18-19, barn 7-11 år. Lärare Natascha Pettersson. Medborgarinstitutet: Dans onsdagar kl. 19-20, barn 12-15 år, på ungdomsgården. Lärare Natascha Pettersson. Bildningsnämndens fritidssektion
 • Kaskisten kaupunki/Kaskö stad jakoi julkaisun.
  Kesätöitä Kaskisissa!
 • Kaskisten kaupunki/Kaskö stad jakoi julkaisun.
 • Kahvakuula miehille - Kettlebell för män
 • Rannikkomerenkulku - Skärgårdsnavigation

Ajankohtaiset sivut

21.02.2019

Kalaranta, Sjöbobacken, on Kaskisten vanha kalasatama.

26.04.2019

Tekninen keskus

Ma-pe klo 9.00-15.00
Lounastauko klo 11.30-12.15