• Kaskisten kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi ajalle 28.10.2019 klo 12.00 mennessä LÄHIHOITAJAN toimet
 • Kaskisten kaupungin sivistyslautakunta julistaa päiväkodin johtajan viran haettavaksi kaksikielisessä Päiväkoti Ankkurissa. Virka täytetään mahdollisimman pian, toistaiseksi voimassa olevana.
 • Sivistyslautakunnan suomenkielinen osasto julistaa laaja-alaisen määräaikaisen erityisopettajan tuntiopettajan viran Kaskisten koulussa (16h) uudelleen haettavaksi. Virka täytetään mahdollisimman pian ja 31.7.2020 saakka. Työn kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen 986/1998 mukaisesti.
 • Etsimme lähi- ja sairaanhoitajia pitkä- ja lyhytaikaisiin sijaisuuksiin vanhuspalvelussa.
 • Tarjoamme eripituisia sijaisuuksia kaksikielisessä Päiväkoti Ankkurissa.
 • Tule idylliseen, merelliseen Kaskisten kaupunkiin! www.kaskinen.fi Kaskisten kaupunki julistaa haettavaksi lääkärin viran Kaskisten terveyskeskuksessa
 • 7.12.2019 klo 14-16 KULTTUURITOIMI Ikä-ihmisten (+70v.) Kahvitreffit jouluisella teemalla. Yllätysohjelmaa. Koulun ruokasalissa, Sulkukatu 12. Tervetuloa! Järj. Kaskisten kaupungin kulttuuritoimi ja SPR:n Iloa Elämään ystävätoiminta 7.12.2019 kl. 14-16 KULTURVÄSENDET Kaffeträff med jultema för äldre (+70 år). Överraskningsprogram. I skolans matsal, Slussgatan 12. Välkommen! Arr. Kaskö stads kulturväsende och FRK:s Iloa Elämään ystävätoiminta-verksamhet
 • Kaskisten kaupunki hakee 2 määräaikaista kokoaikaista siivoojaa. Määräaikainen työsuhde 31.12.2019 saakka, aloitusajankohdasta sovitaan. Palkkaus KVTES 08SII070 mukaisesti. Alan kokemus katsotaan eduksi. Hakemukset pyydetään lähettämään 16.10.2019 mennessä Kaskisten kaupungin tekniselle osastolle. Lisätietoja antaa tekninen johtaja, yhteydenotot: jarmo.latikka@kaskinen.fi Kaskö stad söker 2 städare för tidsbundet heldagsarbete. Tidsbundet arbetsförhållande t.o.m. 31.12.2019, starttidpunkt enligt avtal. Lön enligt AKTA 08SII070. Branscherfarenhet ses som fördel. Ansökningar senast 16.10.2019 till tekniska avdelningen på Kaskö stad. Tilläggsinformation ger tekniska direktören på adressen: jarmo.latikka@kaskinen.fi
 • Päiväkodin johtaja / Daghemsföreståndare Kaskisten kaupungin sivistyslautakunta julistaa päiväkodin johtajan viran haettavaksi kaksikielisessä Päiväkoti Ankkurissa. Virka täytetään mahdollisimman pian, toistaiseksi voimassa olevana. Päiväkodin johtajan viran kelpoisuusvaatimus on varhaiskasvatuslain 540/2018 31§:n mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26§) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27§) kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan (05VKA020). Koska virka on kaksikielisessä Päiväkoti Ankkurissa, virkaan valitulta edellytetään seuraavaa kielitaitoa: yksi kotimainen kieli (suomi, ruotsi) äidinkielenä tai sitä vastaava kielitaito, toisen kotimaisen osalta tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Hakuaika päättyy 21.10.2019 klo 15. https://kaskinen.fi/fi/paivakodin-johtaja Daghemsföreståndare Bildningsnämnden lediganslår tjänsten som daghemsföreståndare vid det tvåspråkiga daghemmet Ankaret. Tjänsten besätts så snart som möjligt, och tjänsten är tillsvidare. Behörighetskraven för daghemsföreståndare är enligt lagen om småbarnsfostran 540/2018 31§ småbarnsfostrans lärares (26§) eller småbarnsfostrans socionoms (27§) behörighet och minst magisterexamen inom pedagogik och tillräcklig ledaregenskaper. Dessutom uppfyller behörighetskraven lagen om småbarnsfostran 540/2018 gällande personalens övergångsbestämmelser för sökanden. Lön enligt AKTA (05VKA020). Eftersom tjänsten är vid det tvåspråkiga daghemmet Ankaret, krävs av den som väljs till tjänsten följande språkkunskaper: ett inhemskt språk som modersmål (finska, svenska) eller motsvarande språkkunskap, i det andra inhemska tillfredställande språkkunskap att uttrycka sig i tal och skrift. När tjänsten besätts är det 6 mån prövotid. Den som väljs till tjänsten bör före mottagandet av tjänsten förete arbetshälsovårdsläkarens godkända utlåtande samt förete ikraftvarande brottsregisterutdrag. Ansökningtiden utgår 21.10.2019 kl 15.
 • Kaskisten kaupunki/Kaskö stad jakoi julkaisun.
 • Alustava tulos Kaskisten ja Närpiön kuntaliitosta koskevassa neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä 29.9.2019 Preliminärt resultat i rådgivande folkomröstning 29.9.2019 gällande kommunsammanslagning mellan Kaskö och Närpes Kyllä/Ja 41,5 % Ei/Nej 55,4 % Ei kannata kumpaakaan Stöder ingetdera alternativet 2,4 % Mitätöityjä/förkastade 0,7 % Äänestysprosentti / Röstningsprocent 75,6 %
 • Neuvoa antava kansanäänestys Kirjeäänestyksessä on ilmennyt, että muutamat äänestäjät ovat unohtaneet laittaa allekirjoitetun lähetekirjeen mukaan lähettäessään vaalikuoren. Kirjeäänestystä ei voida hyväksyä jos vaalikuoren mukana ei tule allekirjoitettua lähetekirjettä. Jos huomaat toimineesi näin, voit vielä osallistua äänestykseen sunnuntaina 29.9. klo 9-20 Kaskisten kaupungintalolla. Keskusvaalilautakunnan sihteeri, puh. 040-8617251
 • Rådgivande folkomröstning I brevröstningen har det framkommit att några röstare har glömt att bifoga det undertecknade följebrevet då de skickade in valkuvertet. Brevröstningen kan inte godkännas om det undertecknade följebrevet inte finns med valkuvertet. Om du märker att du gjorde så, kan du ännu delta i röstningen på söndagen 29.9. kl. 9-20 på stadshuset i Kaskö. Centralvalnämndens sekreterare, tel. 040-8617251
 • Kaskisten kaupunki/Kaskö stad jakoi julkaisun.
 • Hyvä kirjaston asiakkaat! Kirjaston aukioloajat laajenevat 1.10.2019 lähtien. Uudet aukioloaikamme ovat: ma: kirjasto suljettu ti: 12-18 (itsepalveluaika 12-14) ke: 12-18 (itsepalveluaika 12-14) to: 12-18 (itsepalveluaika 12-14) pe: 12-17 Itsepalvaluaikana asiakaspalvelutiski on suljettuna: ei ole asiakaspalvelua, ja lainaus ja palautus tapahtuu automaateilla. Itsepalveluaikana kirjastossa voi - lainata automaatilla - palauttaa automaatilla - lukea ja lainata lehtiä (uusin numero ei ole lainattavissa) - varata aineistoa verkkokirjastossa (www.eeposkirjastot.fi) - käyttää asiakastietokoneita - käyttää tiloja työskentelyyn - pelata lautapelejä Itsepalveluaikana ei ole mahdollista - tehdä aineistopyyntöjä muista kirjastoista - tehdä aineistohakuja - saada aineistoa varastosta - tehdä seutu- ja kaukolainahakuja - noutaa varattua aineistoa - kopioida ja tulostaa - maksaa maksuja - pelata Nintendo Switchiä - saada uutta kirjastokorttia - saada opastusta laitteiden käytössä ********************************************** Bästa bibliotekets kunder! Bibliotekets öppethållningstider utvidgas från 1.10.2019. Våra nya öppethållningstider är: må: biblioteket stängt ti: 12-18 (självbetjäningstid 12-14) ons: 12-18 (självbetjäningstid 12-14) tors: 12-18 (självbetjäningstid 12-14) fre: 12-17 Under självbetjäningstiden är kundbetjäningsdisken stängd: ingen kundbetjäning, utlåning och returnering sköts via automaterna. Under självbetjäningstiden kan man i biblioteket - låna i automaten - returnera i automaten - läsa och låna tidningar (nyaste numret får inte lånas) - reservera material på nätbiblioteket (www.eeposkirjastot.fi) - använda kunddatorn - använda utrymmen att jobba i - spela brädspel Under självbetjäningstiden är det inte möjligt att - begära material från andra bibliotek - söka material - få material ur förrådet - göra region- och fjärrlånesök - hämta reserverade material - kopiera och printa - betala räkningar - spela Nintendo Switch - få nytt bibliotekskort - få guidning hur man använder maskinerna
 • Höstlov 2019 Måndag 14.10 Ungdomsgården öppen klo16.00-20.00 Bakningsklubb klo 17-18.30. Tisdag 15.10 Korgboll i idrottshallen åt 1-6 klassister, kl. 12.00-14.00. Ledare Ella Schicks. Avgiftsfri halltur åt alla skolelever kl. 14.00- 16.00. Onsdag 16.10 Utflykt till Seinäjoki, Duudson Activity Park och Torikeskus köpcenter. Resenärerna deltar på eget ansvar. Åldersgräns 9 år. Avgång från torget kl. 9.30, tillbaka i Kaskö ca kl. 19.00. I priset ingår resan, inträde. Pris 25 . Var och en äter på egen bekostnad i DAP parken. OBS! På trampolinområdet behöver man använda halkskydds- trampolinstrumpor av säkerhetsskäl. Ni kan ta med egna halkskyddsstrumpor eller köpa från infon 4/par. Låsbart klädskåp kostar 2. Bindande anmälningar senast onsdag 9.10.2019. Pirjo 040 751 9404 eller e-mail pirjo.nylund@kaskinen.fi Torsdag 17.10 Korgboll i idrottshallen åt 1-6 klassister, kl. 12.00-14.00. Ledare Ella Schicks. Avgiftsfri halltur åt alla skolelever kl. 14.00- 16.00. Fredag 18.10 Ungdomsgården öppen kl. 17.00- 21.00. På ungdomsgården börjar en spelklubb för 7-12 åringar, kl. 17.00-20.00. Ledare Joonas Moberg .En skild annons senare. Kaskö Stad
 • Syysloma 2019 Maanantai 14.10 Nuorisotalo avoinna klo 16.00-20.00. Leivontakerho klo 17-18.30. Tiistai 15.10 Urheiluhallissa koripalloa klo 12.00-14.00, 1-6 luokkalaisille. Ohjaaja Ella Schicks. Urheiluhallin vapaavuoro kaikille koululaisille klo 14.00-16.00. Keskiviikko 16.10 Retki Seinäjoelle, Duudson Activity Parkiin ja Torikeskuksen kauppakeskukseen. Matkalle lähtijät toimivat omalla vastuulla. Ikäraja 9 vuotta. Lähtö torilta klo 9.30, takaisin Kaskisissa n. klo 19.00. Hinnat sisältävät matkan ja sisäänpääsyn. Hinta 25 . Jokainen ruokailee omalla kustannuksella DAP puistossa. HUOM! Trampoliinialueella on käytettävä liukuestepohjaisia trampoliinisukkia turvallisuussyistä. Voitte ottaa omat trampoliinisukat tai ostaa sukat infopisteestä. Sukkien hinta 4/pari. Lukollinen vaatekaappi 2 . Sitovat ilmoittautumiset keskiviikkoon 9.10.2019 mennessä. Pirjo 040 751 9404 tai sähköpostilla: pirjo.nylund@kaskinen.fi Torstai 17.10 Urheiluhallissa koripalloa klo 12.00-14.00, 1-6 luokkalaisille. Ohjaaja Ella Schicks. Urheiluhallin vapaavuoro kaikille koululaisille klo 14.00-16.00. Perjantai 18.10 Nuorisotalo avoinna klo 17.00- 21.00 Nuorisotalolla alkaa pelikerho 7-12 vuotiaille klo 17.00-20.00. Ohjaaja Joonas Moberg. Erillinen ilmoitus myöhemmin. Kaskisten kaupunki
 • Sivistyslautakunta tarjoaa vanhalla alakoululla olevaa homevaurioista vahinkotavaraa (Sulkukatu 10) maksutta Kaskisissa toimiville rekisteröidyille yhdistyksille tai muille yleishyödyllisille yhteisöille, joiden toiminta on Kaskisissa. Vahinkotavara tarjotaan puhdistamattomana, ja vastaanottaja sitoutuu siihen, että sitä ei tarjota jatkomyyntiin. Yhdistyksille tarjotaan mahdollisuus käydä vanhalla alakoululla merkitsemässä tavarat, joista he ovat kiinnostuneita. Mikäli samalla esineellä on monta ottajaa, saaja arvotaan. Yhdistysten tulee ilmaista kiinnostuksensa katsoa tarjolla olevaa tavaraa 31.10.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen sivistys@kaskinen.fi Bildningsnämnden erbjuder mögelskadade saker som finns vid gamla lågstadiet (Slussgatan 10) kostnadsfritt till i Kaskö registrerade och verksamma föreningar samt till jämställda allmänna sammanslutningar som har verksamhet i Kaskö. De skadade sakerna erbjuds oputsade, och mottagaren förbinder sig att sakerna inte erbjuds till vidare försäljning. Föreningarna ges möjlighet att besöka gamla lågstadiet och märka de saker som intresserar. Om samma föremål har många intresserade, lottas mottagaren. Föreningarna skall anmäla sitt intresse att komma och se på vad som erbjuds senast den 31.10.2019 kl 15.00 till adressen sivistys@kaskinen.fi

Ajankohtaiset sivut

21.02.2019

Kalaranta, Sjöbobacken, on Kaskisten vanha kalasatama.

26.04.2019

Tekninen keskus

Ma-pe klo 9.00-15.00
Lounastauko klo 11.30-12.15