Kaavoitus

Kaavoituskatsaus 2020

Kaskisten yleiskaava 2030

 

Kaskisten asemakaavayhdistelmä.


Asemakaavayhdistelmään voit tutustua tästä

 

Asemakaavan muutos Vuorikatu

VIII kaupunginosan asemakaavan muutos, Vuorikatu, osa kortteli 37

Asemakaavan muutos, Rautatiealueet

Ajankohtaisia kaavamuutoksia.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavoituksesta Kaskisissa ovat julkisesti nähtävänä maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30§:n mukaisesti 01.11. – 01.12.2021 välisenä aikana. 

VI–VIII kaupunginosien asemakaavan muutos, Rautatiealueet
 

Asemakaavan laajennus, Pikkusahan alue

VI–VII kaupunginosien asemakaavan laajennus, Pikkusahan alue

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin tulee jättää kirjallisina Kaskisten kaupungille viimeistään 01.12.2021, osoitteeseen Kaskisten kaupunki, Tekninen keskus, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen.

 

Tonttijakoehdotus

Erillinen tonttijakoehdotus on julkisesti nähtävänä maankäyttö- ja rakennuslain 79§:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 39§:n mukaisesti 01.11  – 15.11.2021 välisenä aikana. 

Tontti nro 1, korttelissa 135 kaupunginosassa 14.
 

Kortteli 91 kaupunginosassa 2.

Mahdolliset muistutukset tonttijako-ehdotuksiin tulee jättää kirjallisina Kaskisten kaupungille viimeistään 15.11.2021, osoitteeseen Kaskisten kaupunki, Tekninen keskus, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen