Kalastusalueet

Huom! Maksun viestikenttään: ”Kalastuskortti” sekä osoitteenne!

Nimi -ja osoitetietoa käytetään kalataloudelliseen tutkimukseen.

Vuoden 2022 kalastuksesta tehdään Afry Finland toimesta kalastustiedustelu Metsä Board Oy:n velvoitetarkkailua varten.

Tiedustelulla saadaan arvokasta tietoa kalakantojen kehittymisestä Kaskisten merialueella.