Kaskisten koulu

Kaskisten koulu 1.-6.lk

Sulkukatu 12, 64260 Kaskinen

Koulun johtaja Petra Niemi +358 40 833 4420,   

op.huone 1-6 lk tel. +358 45 122 8822,  terveydenhoitaja +358 45 129 5913 

Toiminta-ajatuksemme

Me Kaskisissa kannustamme arvostamaan yksilöllisyyttä ja hyväksymään erilaisuutta. Me tuemme oppilaiden toimintaa vastuuntuntoisina, sosiaalisina yksilöinä kaskislaisessa, suomalaisessa ja kansainvälisessä yhteisössä. Päämäärämme on, että alakoulun päättyessä jokainen oppilas omaa yleissivistyksen, joka antaa hänelle kyvyn kehittyä muuttuvan ajan ja yhteisön, maailman, mukana.

Kaskisten koulu sijaitsee kaupunkisaaremme pohjoisosassa. Työskentelemme rakennuksessa, jossa toimimme yhdessä Kaskö svenska skolan kanssa. Tämä mahdollistaa läheisen yhteistyön jokapäiväisessä koulunkäynnissä koulujen kesken. Niin oppilaat kuin opettajatkin ovat jokapäiväisessä "kielisuihkussa". Kouluilla on mm. yhteiset liikuntatunnit. Lisäksi koulut järjestävät yhteistyössä erilaisia teema-/toimintapäiviä.

Kaskisten koulu tarjoaa oppilailleen laadukasta opetusta ja kasvatusta. Päämäärämme on myönteisesti tulevaisuuteensa suhtautuva oppilas. Hän on vastuuntuntoinen, tiedonhaluinen ja itsetunnoltaan vahva.

Kansainvälistyvässä Suomessa tarvitaan kykyä ymmärtää ja säilyttää oma kulttuuriperintö ja omat juuret, suvaitsevaisuutta hyväksyä toisin ajattelevia ja toimivia sekä halua aktiivisesti laajentaa omaa kokemuspiiriä.

Koulussamme jokainen päivä, oppitunti ja tilanne tarjoaa mahdollisuuden ihmissuhteiden opettelemiseen ja niihin harjaantumiseen. Haluamme, että hyvät tavat kuuluvat arkipäiväämme.

Koulumme sijaitsee erinomaisesti urheilukentän ja -hallin kanssa samassa pihapiirissä. Valaistu pururata ja uimarantakin ovat kävelymatkan päässä.

Oppilaita on koulussamme 48.

Koulun aloitus torstai 10.8.2023 kello 09:00. Tervetuloa uusi lukuvuosi!

 

Vuonna 2017 syntyneiden kouluun ilmoittautuminen 1. luokalle lukuvuodelle 2024-2025 tehdään sähköisesti Wilmassa.  Ilmoittautuminen on avoinna 12.2.2024 - 3.3.2024.

Kouluun ilmoittautuminen