Asiakasmaksut

Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat ja maksuprosentit muuttuvat 1.8.2020,

tiedot rajoista löytyvät täältä https://minedu.fi/varhaiskasvatusmaksut

 

Varhaiskasvatusmaksuissa noudatetaan Lakia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (2016/1503).

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503

 

Lain 4§ osalta 1.8.2020 alkaen on voimassa seuraava kuntakohtainen tarkennus: maksuton kuukausi on heinäkuu. Varhaiskasvatussopimuksen saanut lapsi voi perustellusta syystä saada maksuttomia hoitokuukausia myös muina aikoina, mikäli lapsen kalenterikuukauden kestävä poissaolo varhaiskasvatuksesta on ilmoitettu vähintään kahta viikkoa ennen.

1.8.2020 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa otetaan käyttöön kuukausituntiportaat. Asiakasmaksu määräytyy huoltajan varhaiskasvatuksen sähköisessä järjestelmässä varaaman hoitoajan perusteella. Mikäli lapsen toteutunut hoitoaika ylittää varatun hoitoajan, laskutetaan toteutuneen hoitoajan perusteella. Huoltajia velvoitetaan varaamaan hoitoaika viimeistään edeltävän viikon maanantain aikana.


max 60 t/kk (1-14 t/viikko)                                         50 %
max 86 t/kk (15-20 t/viikko)                                       60 %
max 115 t/kk (21-27 t/viikko)                                    70 %
max 149 t/kk (28-34 t/viikko)                                    85 %
150 ja enemmän t/kk (vähintään 35 t/viikko) 100 %

Tilapäisen parkkihoidon maksu on tuloista riippumatta

Yli 5 h / päivä: 15 €
Alle 5 h / päivä: 8 €

Päivähoitopalveluista vastaa ja lisätietoja antaa:
Päiväkodinjohtaja puh. 0400-946 948