Asiakasmaksut

Päivähoidosta perittävät maksut

Lasten päivähoidossa on käytössä kuukausimaksujärjestelmä. Hoitomaksu määräytyy prosenttiperusteisesti perheen bruttotulojen mukaan.

Lapselta, jonka vanhemmat eivät ilmoita tulojaan, peritään enimmäismaksu.

Päivähoidon alkaessa ja päättyessä kesken kalenterikuukauden, alennetaan kuukausimaksua siten, että se vastaa hoitopäivien määrää. Mikäli lapsi on kokopäivähoitoinen, mutta hoidossa vain muutaman päivän viikossa tai kuukaudessa, peritään maksu sovittujen hoitopäivien mukaan. Päivähinta lasketaan jakamalla kuukausimaksu luvulla 21.

Lasten päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen

 

1.8.2018

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu. Lapsi on varhaiskasvatuksessa vähintään 35 tuntia viikoittain. 7h/päivä.

 

289€

Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa (50% vanhemman lapsen maksusta)

145 €

3. lapsi 58 €

Alin perittävä kuukausimaksu

27 €

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 6 § mukaan jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia 5 §:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Kaskisissa maksu on 75% jos lapsi on vahaiskasvatuksessa enintään 5,5 tuntia/päivässä. Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus.

Tulorajat 1.8.2018 alkaen

 

 Perhekoko

Vähimmäis-/ bruttotuloraja e/kk

Maksu-%

Korkein maksu/ bruttotuloraja e/kk

2

2102

10,7

4803

3

2713

10,7

5414

4

3080

10,7

5781

5

3447

10,7

6148

6

3813

10,7

6514

 

 

Tilapäisen parkkihoidon maksu on tuloista riippumatta

Yli 5 h / päivä: 15 €
Alle 5 h / päivä: 8 €

Päivähoitopalveluista vastaa ja lisätietoja antaa:
Päiväkodinjohtaja puh. 0400-946 948