Asiakasmaksut

Päivähoidosta perittävät maksut

Lasten päivähoidossa on käytössä kuukausimaksujärjestelmä. Hoitomaksu määräytyy prosenttiperusteisesti perheen bruttotulojen mukaan.

Lapselta, jonka vanhemmat eivät ilmoita tulojaan, peritään enimmäismaksu.

Päivähoidon alkaessa ja päättyessä kesken kalenterikuukauden, alennetaan kuukausimaksua siten, että se vastaa hoitopäivien määrää. Mikäli lapsi on kokopäivähoitoinen, mutta hoidossa vain muutaman päivän viikossa tai kuukaudessa, peritään maksu sovittujen hoitopäivien mukaan. Päivähinta lasketaan jakamalla kuukausimaksu luvulla 21.

Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat:

Perheen koko                 Tuloraja               Korkein maksu
Henkilöä                           € / kk                     %

1 –2                                     1278                       11,5
3                                           1576                       9,4
4                                           1871                       7,9
5                                           1996                       7,9
6                                           2121                       7,9

Kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä nuorimmasta päivähoidossa olevasta lapsesta on 264 €.
Perheen toisesta lapsesta maksu on samansuuruinen kuin ensimmäisestä lapsesta, kuitenkin enintään 238 €. Kustakin seuraavasta lapsesta perittävä maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta.

Osapäivähoidon maksuna peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta.Osapäivähoidon maksu peritään mikäli lapsen hoitoaika on päivässä alle 5 tuntia.

Tilapäisen parkkihoidon maksu on tuloista riippumatta

Yli 5 h / päivä:   15 €
Alle 5 h / päivä : 8 €

Päivähoitopalveluista vastaa ja lisätietoja antaa:
Päiväkodin vastaava lastentarhanopettaja puh. 0400-946 948