Rakennusvalvonta

Tiistaisin klo 9-15
Bladhin tie 44-46
Kasköhus D 19

Christoffer Östberg
Puhelin / Tiistaisin 040-6636043
sposti:
tekniska@kaskinen.fi


 

  Kaskisten kaupungin rakennusjärjestys 

Luvat

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan jokin lupa, jotka jakautuu rakennustoimenpiteen mukaan useaan eriasteiseen lupaan.

          Rakennuslupa

               Rakennusluvan varten tarvitaan seuraavat asiakirjat. (katso liitteet)

               Lisäksi tarvitaan:   

               -Omistusoikeusasiapaperit

               -Energiatodistus (asuinrakennukset)

               -Pääpiirustukset laatijana rakennusalan teknikko tai insinööri,  asemapiiros, pohjapiirustus, leikkaus ja julkisivut

   

       

 Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan mm.

-huoneiden tai huoneistojen jakamiseen ja/tai yhdistämiseen

-suurehko laituri, silta tai muu veisrajan muuttava rakennelma

-kattomuodon muuttaminen

-julkisivun muuttaminen

-maalämpö

Toimepideluvan varten tarvitaan seuraavat asiakirjat. (katso liitteet)

             -omistusoikeusasiapaperit

             -asemapiiros ja muut piirustukset

           

       

 Purkulupa

Maankäyttö- ja rakennuslain § 127 mukaisesti tarvitaan lupa rakennuksen purkamisessa, jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella.

Purkuluvan varten tarvitaan seuraavat asiakirjat. (katso liitteet)

-asemapiiros

-kartta

-valokuvia purettavasta rakennuksesta.

Maisematyölupa

               Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista, maisemaa muuttuva maarakennustyö  tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa               

                asemakaava-alueella

               Maisematyöluvan varten tarvitaan seuraavat asiakirjat. (katso liitteet)

                -asemapiirros

               -kartta

Muut lomakkeet.

Muut lomakkeet joka vastaava työnjohtajaa tulee jättää loppukatselmuksen yhteydessä rakennustarkastajalle.

Rakennuksen käyttö- ja huoltokirja. 

 

HUOM! Rakentamiseen liittyviä tietoja ilmoitettava verohallintoon 1.7.2014 lähtien.

Katso linkki; Rakentamisilmoitus

 

Korjaus- ja energiaavustusmuodot

Valtion varoista voidaan myöntää korjaus- ja energia-avustusten piiriin seuraavat avustusmuodot:

  1. Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus
  2. Kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin
  3. Pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus
  4. Hissi- ja esteettömyysavustuksissa on jatkuva haku

Hakemuslomakkeet ja ohjeet myös www.ara.fi