Rakennusvalvonta

Kaupungintalo 
Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen

rakennustarkastaja
Puhelin: 040-620 1510
 

 

Rakennuksen rakentamisen, muuttamisen tai purkamisen yhteydessä on usein ensin haettava sitä koskeva lupa tai tehtävä asiasta ilmoitus.

Olennainen osa rakennusvalvonnnan toiminnasta on neuvonta, rakennustarkastaja neuvoo rakennusasoissa laajasti.


Rakennustarkastaja palvelee teitä myös vanhojen rakennuslupapiirrustuksien tilaamisessa, mittausasioissa ja suorittaa rakennuslupakatselmukset.

 

 

Rakennusvalvonnan päätökset ovat nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla Kaupungintalolla Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen sekä

 Lupapisteen Julkipano -sivuilla. Oikaisuvaatimuksen jättäminen on ohjeistettu julkipanon yhteydessä.

 

 

 

 

 

 

Rakentamisen luvat

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan jokin lupa, jotka jakautuu rakennustoimenpiteen mukaan useaan eriasteiseen lupaan.

Lupahakemukset jätetään ensinsijaisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Lupapiste.fi

Lupapiste kattaa Kaskisten rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen.  

 

Jos hakemuksen jättäminen ei onnistu sähköisesti, hakemuksen jättäminen onnistuu myös paperilomakkeiden kautta.

Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan muun muassa.

 • Uudisrakennukset
 • Peruskorjaukset
 • Käyttötarkoituksen muutos
 • Tulisijan asentaminen

Rakennusluvan varten tarvitaan seuraavat asiakirjat. (katso liitteet)

Lisäksi tarvitaan:   

 • Omistusoikeusasiapaperit
 • Energiatodistus (asuinrakennukset)
 • Pääpiirustukset laatijana rakennusalan teknikko tai insinööri - asemapiiros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustu

 

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan mm.

 • huoneiden tai huoneistojen jakamiseen ja/tai yhdistämiseen
 • suurehko laituri, silta tai muu veisrajan muuttava rakennelma
 • kattomuodon ja julkisivun muuttaminen
 • julkisivun muuttaminen
 • maalämpö
 • jätevesijärjestelmän uusiminen/rakentaminen
 • Aurinkopaneelin sijoittaminen maavaraisella telineellä
 • Suojakatos tai muut kevyet rakennukset

Toimepideluvan varten tarvitaan seuraavat asiakirjat. (katso liitteet)

 • omistusoikeusasiapaperit
 • asemapiiros ja muut piirustukset

           

       

 Purkulupa ja purkuilmoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain § 127 mukaisesti tarvitaan lupa rakennuksen purkamisessa, jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella.

Purkuluvan varten tarvitaan seuraavat asiakirjat.

 • Omistusoikeusasiapaperit
 • Asemakaavan ote
 • Tonttikartta tai asemapiirros
 • Valokuvia purettavasta rakennuksesta.

Sekä alla olevat liitteet (katso liitteet)

Asemakaava-alueen ulkopuolella riittää että purkuilmoitus jätetään ennen purkutöiden aloittamiselle

 • Omistusoikeusasiapaperit
 • Kartta tai asemapiirros
 • Valokuvia purettavasta rakennuksesta.

Sekä alla olevat liitteet (katso liitteet)

Maisematyölupa

Asemakaava-alueella maisematyölupa on haettava muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin

 • maisemaa muuttavaa maanrakennustyö
 • puiden kaatamista,  tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa               

Maisematyöluvan varten tarvitaan seuraavat asiakirjat. (katso liitteet)

 • Asemapiirros
 • Ote asemakaavasta
 • kartta

 

 

Rakennusvalvonnan muut lomakkeet ja tarkistusasiakirjat

Muut lomakkeet joka vastaava työnjohtajaa tulee jättää loppukatselmuksen yhteydessä rakennustarkastajalle.

Lomakemallit löytyvät alla:

Korjaus- ja energiaavustusmuodot

Valtion varoista voidaan myöntää korjaus- ja energia-avustusten piiriin seuraavat avustusmuodot:

 1. Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus
 2. Kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin
 3. Pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus
 4. Hissi- ja esteettömyysavustuksissa on jatkuva haku

Hakemuslomakkeet ja ohjeet myös www.ara.fi

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

Valtion avustus  pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi voidaan hakea Ely-keskukselta

Hakemuslomake ja ohjeet löytyvät Ely-keskuksen kotisivu

 

 

 

 

 

 

 

 

Muistattehan myös että mainostamiseen on hankittava lupaa, 
rakennustarkastaja Jari Ihainen
Puhelin: 040-620 1510
sähköposti: jari.ihainen@kaskinen.fi