Medborgarinstitutet

Verksamhetsidé 

Kunskap, färdigheter, för livet

Kaskö stads medborgarinstitut erbjuder utvecklingsmöjligheter genom inlärning. Institutet har en positiv inverkan på sin verksamhetsomgivning. Livslångt lärande befrämjar andlig och materiell tillväxt. Medborgarinstitutets tjänster är kvalitativa, förmånliga och lättillgängliga. Medborgarinstitutet är en läroinrättning som är underställd bildningsnämnden.

Kontaktuppgifter

Postadress: Kaskö medborgarinstitut, Rådhusgatan 34, 64260 KASKÖ

Sekreterare: Cecilia Ingves-Sjöberg, tel. 050 576 5811 

Rektor: Sirkka Suurla tel. 040 504 2535 (På tjänstledigt till 31.12.2024)

Tf. bildnings- och biblioteksdirektör
Ann-Louise Utfolk
ann-louise.utfolk@kaskinen.fi
Tel. 040 0946948

E-post: sivistys@kaskinen.fi

https://uusi.opistopalvelut.fi/kaskinen/sv/

Verksamhetsplatser

Kaskö skola (fd. högst.), Slussgatan 12
Skolans tekniska klass, Slussgatan 12
Bladhska gården, Hamngatan 1
Ungdomsgården, Alexandersgatan 26
Stadshussets sidobyggnad, Rådhusgatan 34

ANMÄLAN TILL KURSERNA

På nätet: https://uusi.opistopalvelut.fi/kaskinen/sv/

Via telefon: 050 576 5811

Anmälningen till höstens kurser börjar må 4.9.2023. Förhandsanmälan är nödvändig. Man kan avboka kursen följande dag efter första gången genom att ringa eller sända e-mail till kansliet. I annat fall debiteras kursen. Ifall man redan har betalat kursen, så returneras avgiften.

Nytt för detta läsår är nätbutiken, som ger möjligheten att vid anmälningstillfället genast betala kursen via Paytrail eller med ePassi. De som inte kan betala på nätet får även i fortsättningen faktura.

För kurser som är hela läsåret får de anmälda studieplats för både höst- och vårterminen. Ifall den studerande vill avbryta kursen efter höstterminen, bör man informera detta till kansliet senast 31.12.2022. Ifall man inte informerar debiteras vårterminen. 

Tilläggsanmälning för vårterminen öppnas 2.1.2024. Exaktare anmälningstider kursvis kan kontrolleras på adressen https://uusi.opistopalvelut.fi/kaskinen/sv/.

För att kursen skall förverkligas förutsätts att det i gruppen är minst sju anmälda studeranden vid första sammankomsten. För kurser som är riktade till under 18-åringar är minimiantalet fem. Specialkurserna har egen prissättning samt gruppens minimimängd. Ifall kursen inte förverkligas och man redan har betalat så returneras avgiften.

 

Höst- och vårterminen.

Se de olika kursernas inlednings- samt avslutningstider från undervisningsprogrammet.

Höstlov, vecka 42. (16.-20.10.2023) och sportlov, vecka 9 (26.2.-1.3.2024), påsklov (ons. 27.3. – ti. 2.4.2024) samt helgdagar hålles ingen undervisning.

Medborgarinstitutets (vårfest) och utställning är söndag 21.4.2023 kl. 13-17 på Bladhska gården. Utställningen är öppen 23.-26.4.2023 under bibliotekets öppethållningstider. För utställningens uppbyggnad och bevakning ansvarar eleverna själva med hjälp av sina lärare. Utställningen byggs upp fre. 19.4. och lö. 20.4.2023.

 

Kaskö medborgarinstituts kursavgifter from. 1.8.2022.

OBS! Kursavgiften som står på första sidan på Opistopalvelut är priset för både höst-och vårterminen tillsammans. Under "läs mera" hittar man priset för en termin. Kursavgiften har höjts från förra året.

1-5 undervisningstimmar 11 €

6-9 undervisningstimmar 18,70 €

10-15 undervisningstimmar 24,20 €

16-20 undervisningstimmar 29,70 €

21-26 undervisningstimmar 36,30 €

27-36 undervisningstimmar 44 €

37-45 undervisningstimmar 49,50 €

46-54 undervisningstimmar 55 €

55-65 undervisningstimmar 60,50 €

 

Individuell instrumentundervisning (11 veckor/höstterminen, 13 veckor/vårteminen)

20 min/elev/vecka 38,50 €

30 min/elev/vecka 66 €

45 min/elev/vecka 88 €

För enskilda specialkurser fastställs egen prissättning baserad på kostnaderna, minimiavgift 11 €.

 

STUDIESEDEL

Tyvärr finns det ingen möjlighet till studiesedlar detta läsår. 

Det kan komma ändringar i kursprogrammet. Aktuell information samt information om vårterminens kortkurser fås via nätet: https://uusi.opistopalvelut.fi/kaskinen/sv/. Kommande nya kortkurser under läsåret informeras också i Staden informerar-bladet.


Har du kursidéer eller önskemål? Sänd oss epost: sivistys@kaskinen.fi
 

Legato

Musikinstitutet Legato

 

Bildningsalliansen

Medborgarinstitutens förbund KOL