Medborgarinstitutet

Verksamhetsidé 

Kunskap, färdigheter, för livet

Kaskö stads medborgarinstitut erbjuder utvecklingsmöjligheter genom inlärning. Institutet har en positiv inverkan på sin verksamhetsomgivning. Livslångt lärande befrämjar andlig och materiell tillväxt. Medborgarinstitutets tjänster är kvalitativa, förmånliga och lättillgängliga. Medborgarinstitutet är en läroinrättning som är underställd bildningsnämnden.

Kontaktuppgifter

Postadress: Kaskö medborgarinstitut, Rådhusgatan 34, 64260 KASKÖ

Kansliet: Johanna Hellström, tel. 050-576 5811, må-to. 

Rektor: Sirkka Suurla tel. 040-504 2535

E-post: sivistys@kaskinen.fi

www.opistopalvelut.fi/kaskinen

Verksamhetsplatser

Kaskö skola (fd. högst.), Slussgatan 12
Skolans tekniska klass, Slussgatan 12
Bladhska gården, Hamngatan 1
Ungdomsgården, Alexandersgatan 26

Anmälan

På nätet: www.opistopalvelut.fi/kaskinen

Via telefon: 050-576 5811, må - to kl. 9-12

Anmälningen till höstens kurser börjar må. 30.8.2021. Förhandsanmälan är nödvändig. Man kan avboka kursen följande dag efter första gången genom att ringa eller sända e-mail till kansliet. I annat fall debiteras kursen.

För kurser som är hela läsåret får de anmälda studieplats för både höst- och vårterminen. Ifall den studerande vill avbryta kursen efter höstterminen, bör man informera detta till kansliet senast 31.12.2021.

Tilläggsanmälning för vårterminen öppnas 3.1.2022. Exaktare anmälningstider kursvis kan kontrolleras på adressen www.opistopalvelut.fi/kaskinen.

För att kursen skall förverkligas förutsätts att det i gruppen är minst fem anmälda studeranden vid första sammankomsten. För kurser som är riktade till under 18-åringar är minimiantalet fem. Specialkurserna har egen prissättning samt gruppens minimimängd.

Höst- och vårterminen

Se de olika kursernas inlednings- samt avslutningstider från undervisningsprogrammet.

Höstlov, vecka 42. (18.-22.10.2021) och sportlov, vecka 9 (29.2.-4.3.2022), påsklov (to. 14.4. – må. 18.4.2022) samt helgdagar hålles ingen undervisning.

Medborgarinstitutets vårfest och utställning är söndag 24.4.2022 kl. 14-18 på Bladhska gården. Utställningen är öppen 25.-27.4.2021 kl. 17-20. För utställningens uppbyggnad och bevakning ansvarar eleverna själva med hjälp av sina lärare. Utställningen byggs upp 22.4.2022.

Avgifter

Kaskö medborgarinstituts kursavgifter from. 1.8.2021:

 • 1-5 undervisningstimmar 10€
 • 6-9 undervisningstimmar 17€
 • 10-15 undervisningstimmar 22€
 • 16-20 undervisningstimmar 27€
 • 21-26 undervisningstimmar 33€
 • 27-36 undervisningstimmar 40€
 • 37-45 undervisningstimmar 45€
 • 46-54 undervisningstimmar 50 €
 • 55-65 undervisningstimmar 55€

Individuell undervisning

Individuell instrumentundervisning (11 veckor/höstterminen, 13 veckor/vårteminen)

 • 20min/elev/vecka 35€
 • 30 min/ elev/vecka 60€

För enskilda specialkurser fastställs egen prissättning baserad på kostnaderna, minimiavgift 10 €.

Digitala grundkurser – projektets kurser är gratis för alla deltagare.

Studiesedel

Arbetslösa, studerande och pensionärer kan ansöka om studiesedel. Studiesedeln beviljas inom ramen för det statsstöd om 1.500 € som undervisningsstyrelsen beviljat. Med studiesedeln kan man erhålla en gratis språk- eller motionskurs för hela läsåret. Studiesedeln ansöks genom att välja "studiesedel" då man anmäler sig. Som grund för beviljandet är att man hör till målgruppen Om inte studiesedlar räcker till alla intresserade, beviljas de i vilken ordning ansökan kommer.

Legato

Musikinstitutet Legato