Yhteysrekisteri

 • Asplund Viktor
  Ammattimies Yrkesman
 • Backholm Carola
  Kaskisten Energian Talouspäällikkö Kaskö Energis Ekonomichef
 • Engvall Jerker
  Ammattimies Yrkesman
 • Grannas Marie
  Kanslisti Kanslist
  Kunta ja Hallinto
 • Grönlund Thomas
  Teknisen Keskuksen Kanslisti / Tekniska Centralens Kanslist
 • Hellman Patrik
  Sataman Toimitusjohtaja / Hamnens VD
 • Hellström Johanna
  Kanslisti / Kanslist
  Sivistysosasto, Kansalaisopisto (kanslia auki to ja pe 13-16), Päiväkoti Ankkuri ja Perusturva / Bildningsavdelningen, Medborgarinstitutet (kansliet öppet to o fre 13-16), Daghemmet Ankaret och Grundtrygghet
 • Ingves Kaj-Christer
  Skolföreståndare
 • Kaseva Margit
  Kunta ja Hallinto
 • Kotiranta Anne
  Mariakodin vastaava hoitaja / Mariehemmets ansvariga skötare
  Toven Tupa kuuluu nykyään Mariankotiin / Toves Stuga hör idag till Mariehemmet
 • Kujala Niko
  Rakennusinsinööri Byggnadsingenjör
 • Niemi Petra
  Koulun johtaja
 • Nikander Minna
  Kaupunginjohtaja Stadsdirektör
 • Nylund Pirjo
  Nuorisosihteeri Ungdomssekreterare
 • Östberg Christoffer
  Rakennustarkastaja Byggnadsinspektör
  Tiistaisin - Tisdagar
 • Peltoniemi Johanna
  Elinkeinoasiamies Näringsombud
  Työ ja yrittäminen
 • Storm Maria
  Päiväkodinjohtaja Daghemsföreståndare
 • Suurla Sirkka
  Sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja Bildnings- och biblioteksdirektör
  Vapaa-aika ja kulttuuri
 • Westerlund Kita
  Perusturvajohtaja Grundtrygghetsdirektör