Yhteysrekisteri

 • Engvall Jerker
  Kaskisten Energia, käyttöpäällikkö / Kaskö Energi, driftschef
 • Forsell Elisabeth
  Teknisen keskuksen sihteeri / Tekniska centralens sekreterare
 • Grannas Marie
  Hallintosihteeri/Förvaltningssekreterare
  Kunta ja Hallinto
 • Hellman Patrik
  Sataman Toimitusjohtaja / Hamnens VD
 • Hiltula Mari
  Hyvinvointi- ja henkilöstöpäällikkö / Välfärds- och personalchef
 • Ingves Kaj-Christer
  Skolföreståndare
 • Ingves-Sjöberg Cecilia
  Sivistysosaston sihteeri / Bildningsavdelningens sekreterare
 • Ketola Timo
  Tekninen johtaja/Teknisk direktör
 • Korpela Juha-Pekka
  Rakennustarkastaja/Byggnadsinspektör
 • Lumio Markku
  Kaupunginjohtaja / Stadsdirektör
 • Myllyperkiö Minna
  Talousjohtaja/Ekonomidirektör
 • Niemi Petra
  Koulun johtaja
 • Pietari Elisa
  Taloussihteeri/Ekonomisekreterare
 • Råtts Tomas
  Elinvoima- ja viestintävastaava / Näringskrafts- och kommunikationsansvarig
  Työ ja yrittäminen
 • Salo Pia
  kotouttamis- ja hyvinvointiohjaaja/integrations- och välfärdshandledare
 • Suurla Sirkka
  Sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja / Bildnings- och biblioteksdirektör
  Vapaa-aika ja kulttuuri
  Virkavapaalla 31.12.2024 asti / På tjänstledigt till 31.12.2024 Puh. nro käännetty sijaiselle (->Ann-Loiuse Utfolk) Tel. nr. vänd till vikarien
 • Tomi Koivisto
  Nuoriso- ja liikuntakoordinaattori / Ungdoms- och idrottskoordinator
 • Utfolk Ann-Louise
  Päiväkodinjohtajan sijainen; Sivistys- ja kirjastotoimen johtajan sij. / Daghemsföreståndare vikarie; Bildnings- och biblioteksdirektör vik.
 • Virta Elina
  Kasvatus- ja opetusjohtaja / Direktör för fostran och undervisning
  Varhaiskasvatus ja opetus