Kadut ja tiet


Kaupungin teknisen osasto on vastuussa katujen ylläpidosta.

Kiinteistöpäivystys  0400 868 787

Työnjohtaja  040 701 8252
Ammattimies Vesa Kortessalo 0400 868 788