Kaupunginjohtajan katsaus

Vuotta 2022 hallitsi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, mikä heijastui monella tavalla myös Suomeen ja Kaskisiin. Inflaatio kiihtyi, korot nousivat ja rahtilaivaliikenne väheni. Tämä näkyy Kaskisten Satama Oy:n tuloksessa.
Vuosi 2022 oli Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän ainoa toimintavuosi. Se perustettiin esivaiheena hyvinvointialueille, jotka aloittivat toimintansa koko maassa 1.1.2023. Kaskisten kaupungin palveluksesta siirtyi noin puolet henkilöstöstä (50) ja seitsemän miljoonan euron budjetti kuntayhtymään.
Kaupungin talousarvio vuodelle 2022 oli noin 700000 euroa alijäämäinen. Vuoden aikana tilanne kohentui oleellisesti neljästä syystä:
-Verotuloja, lähinnä yhteisöveroa, kertyi 238000 € yli budjetoidun
-VM myönsi Kaskisille harkinnanvaraisen ylimääräisen valtionosuuden 250000 €
-Hyvinvointikuntayhtymän menoarvio alittui Kaskisten osalta 318000 €
-Kaupunki sai 480 000 € myyntivoittoa Aureskosken Jalostetehdas Oy:n kanssa tehdystä kiinteistökaupasta
Lopputulos oli, että vuosikate nousi 716 000 euroon ja tilikauden tulos oli 58 000 euroa ylijäämäinen.
Kaupunginjohtaja Minna Nikander erosi virastaan elokuussa ja lopetti työnsä 21.9.2022. Seuraavana päivänä hänen sijaisenaan aloitti varatuomari Markku Lumio, joka valittiin vakituiseksi kaupunginjohtajaksi 3.11.2022. Lokakuussa valittiin rakennusinsinööriksi Jarmo Latikka, jonka virka muuttui tekniseksi johtajaksi vuoden 2023 alussa.
Talousjohtajan pitkään auki ollut virka täytettiin joulukuussa, kun siihen valittiin HM Marja Rohula. Johtoryhmä on siis pitkästä aikaa täysilukuinen, mikä on edellytys tehokkaalle toiminnalle.
Suurin huolenaihe kaupungin hallinnossa talouden lisäksi on ollut henkilöstön jaksaminen. Sairauspoissaolot ovat olleet korkealla tasolla ja niiden syihin ja henkilöstön
työhyvinvointiin panostetaan kuluvana vuonna erityisesti.
Vuoden paras uutinen oli Metsä Board Oyj:n ilmoitus syyskuussa uuden suuren taivekartonkitehtaan suunnittelusta Kaskisiin. Sen YVA-menettely valmistuu keväällä ja
tehtaan rakentamispäätös on mahdollista tehdä alkuvuonna 2024.
Kiitän kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!


Markku Lumio
kaupunginjohtaja