Koulut ja esiopetus

Esiopetus

Esiopetus luo pohjan elinikäiselle oppimiselle. Sillä tuetaan lapsen tasapainoista kehitystä ja vahvistetaan itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Erityisesti halutaan korostaa leikin merkitystä. Esiopetuksen ohjenuorana käytetään Kaskisten kaupungin omaa esiopetussuunnitelmaa, joka on laadittu valtakunnallisen ohjeiston pohjalta.

Esiopetusta annetaan Päiväkoti Ankkurissa päivähoidon yhteydessä sekä suomen- että ruotsinkielellä. Mikäli lapsi tarvitsee myös päivähoitoa se järjestyy päiväkoti Ankkurissa.

Päivähoitomaksu

  • 1-2 h  35 % kokopäivähoitomaksusta
  • 3-5 h  60 % kokopäivähoitomaksusta
  • yli 5 h 100 % kokopäivähoitomaksusta

Esiopetus on maksutonta ja sitä annetaan vähintään 700 tuntia / vuosi.

Esiopetuksen yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja ja esiopettaja,  puh. 0400 946 948

Delfinerna (ruotsinkielinen esikoulu): 040 483 7481

Merihevoset (suomenkielinen esikoulu): 040 610 8123