Veneenlaskupaikat

Veneiden talvisäilytyspaikkojen vuokrausehdot

 

Talvisäilytysaika on vuosittain 1.10. – 31.5. Kaikki säilytyspaikat ovat ulkosäilytyspaikkoja. Näitä sopimusehtoja noudatetaan kaikissa Kaskisten kaupungin omistamissa veneiden säilytyspaikoissa.

 

 1. Talvipaikan hinta määräytyy paikan koon ja sähkönkäyttömahdollisuuden mukaan.

 

 Sähkön käyttö ilman valvontaa on kielletty ja ilman valvontaa olevat sähköjohdot poistetaan.

 

Venepaikoille tai telakointipaikoille osoitettu sähköliitäntä on tarkoitettu ajoittaiseen pumpun, akkulaturin, navigointilaitteen, työkalun tai valvontajärjestelmän käyttöön. Aluksen lämmittäminen, käyttö-, peseytymis- tai kylpyveden lämmittäminen ei sataman sähköliittymästä ole sallittu.

 

Aluksen hetkittäinen liitäntäteho sataman sähköliittymään voi olla maksimissään 500W.

 

Kaupunki laskuttaa hinnaston vastaisen tai hinnastoon sisältymättömän sähkön käytön sekä talvikauden sähkön käytön aluksen omistajalta kulutuksen mukaisesti tai kulutustiedon puuttuessa eritellyn kulutusarviolaskelman mukaisesti.

 

 1. Vuokrasopimus osapuolten välillä tulee voimaan sen jälkeen, kun vuokralainen on maksanut telakointimaksun varauksen yhteydessä. Tekninen toimisto katsoo vuokrasopimuksen vuokralaisen puolelta irtisanotuksi, mikäli vuokralainen ei ole uusinut tämän sopimuksen mukaista paikkaansa varausjakson loppuun mennessä.

 

 1. Vuokralaisella on etuoikeus uudelleen vuokrata edelliskauden paikkansa. Jos vuokralainen ei uusi paikkaansa varausjakson loppuun mennessä, katsotaan kyseinen paikka vuokralaisen puolelta irtisanotuksi. Uusimattomat paikat siirtyvät yleisesti varattaviksi varausjakson jälkeen.

 

 1. Talvisäilytyspaikka on vuokraajan toimesta tyhjennettävä ja siivottava 1.6. mennessä. Venetrailerit ja -pukit on toimitettava pois tai siirrettävä talvisäilytysalueella niitä varten varatulle paikalle. Venepaikan siisteydestä huolehtiminen kuuluu paikan vuokranneen velvollisuuksiin. Jokaisen vuokraajan tulee omatoimisesti siivota kuivajätteet venepaikaltaan ja sen ympäristöstä. Siivousaikaa on

31.5 saakka, mikäli toimenpiteet laiminlyödään, kaupungilla on oikeus teettää siivous vuokraajan kustannuksella.

 

 1. Veneen kausittainen huolto ja maalaus ovat sallittuja talvisäilytysalueella. Toimenpiteistä ei saa aiheutua haittaa muille vuokralaisille eikä ympäristölle. Jäteöljyä, maalia tai muita ongelmajätteitä ei saa joutua maahan tai veteen.

 

 1. Talvisäilytysalueilla on noudatettava siisteyttä. Roskien, öljyjen sekä muiden jätteiden niille kuulumattomille alueille on ehdottomasti kielletty. Roskia ja jäteöljyä saa sijoittaa vain niitä varten varattuihin astioihin. Jätepisteissä oleviin jäteastioihin saa tuoda ainoastaan talvisäilytyspaikkojen veneistä tulevaa tai alueella säilytettävän veneen kunnostamisesta syntyvää jätettä. Alueiden, porttien, lukkojen, jätehuollon jne. kunnossa ja siisteydessä havaituista ongelmista ja puutteista on ilmoitettava tekniseen toimistoon.

 

 1. Tekninen toimisto voi siirrättää luvattomasti tai ohjeiden ja sääntöjen vastaisesti sijoitetut veneet ja muun irtaimen omaisuuden kaupungin telakointialueelle. Veneen vieminen tai telakoiminen kaupungin telakointialueelle tai laituriin varausta tekemättä tulkitaan luvattomaksi satamaan kiinnittymiseksi. Siirretyn veneen tai irtaimen omaisuuden omistaja voi siirto- ja säilytyskustannuksia vastaan lunastaa siirretyn omaisuuden. Siirrettyjä veneitä ja irtainta omaisuutta, joiden omistaja on tuntematon tai joille ei löydy omistajaa, käsitellään hylättynä omaisuutena.

 

 1. Kaupunki ei vastaa veneiden vartioinnista eikä talvisäilytysalueella sattuneista vahingoista. Veneiden säilytys talvipaikalla tapahtuu omalla vastuulla. Myrskyn tai muun sääilmiön seurauksena on veneen omistajan vastuulla huolehtia veneestään ja sen mahdollisista muille veneille tai säilytysalueen rakenteille aiheutuneiden vahinkojen selvittämisestä. Talvisäilytysalueilla olevista puutteista ja vahingoista on välittömästi ilmoitettava tekniseen toimistoon.

 

 1. Vene on poistettava talvisäilytyspaikalta 31.5 mennessä. Venetrailerit, -alustat, - pukit ja muut tavarat on vietävä talvisäilytyksen jälkeen satamatoimiston osoittamaan paikkaan kesäkaudeksi. Kaikki rakenteet/katokset on purettava kesänkauden ajaksi. Telakointitarvikkeiden säilytyskausi on 1.5 -30.9. Mikäli vuokralainen ei toimi näin, siirtotoimenpiteet suoritetaan kaupungin toimesta talvisäilytyspaikan vuokralaisen kustannuksella.

 

 1. Talvipaikan hakijan on annettava ajantasaiset yhteystiedot ja omistamansa veneen tai trailerin yksilöintitiedot varausta tehdessä. Väärien tai virheellisten tietojen antamisesta seuraa paikan menetys. Talvisäilytyspaikan vuokralaisen pitää myös kiinnittää veneeseensä selkeästi luettavissa olevat yhteystiedot.

 

 1. Vuokralaisella ei ole oikeutta tilapäisestikään luovuttaa tai vuokrata talvisäilytyspaikkaa kolmannelle.

 

 

 1. Veneiden sekä muiden laitteiden rakentaminen kaupungin talvisäilytysalueilla on kielletty ilman erillistä satamaviranomaisen lupaa. Veneessä yöpyminen alueella on kielletty.

 

 1. Mahdollisten huoltotöiden vuoksi veneen ja venepukkien on oltava n. 50 cm kapeampia kuin vuokrattavan talvisäilytyspaikan.

 

 1. Teknisellä toimistolla on oikeus määrätä veneiden siirtoja talvipaikoilla, jos veneen koko, paikalle sopimattomuus tai muu tarpeeksi painava syy siihen antaa aihetta.

 

 1. Mikäli vuokralainen rikkoo tai laiminlyö näissä sopimusehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan, eikä korjaa menettelyään asetetussa ajassa, kaupunki voi purkaa vuokrasopimuksen. Tällaisessa tapauksessa jo maksettua talvisäilytyspaikkamaksua ei palauteta.

 

 

 1. Talvipaikan vuokraukseen ja käyttöön liittyvät riitaisuudet, joita ei neuvotellen voida ratkaista,

jätetään Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

 

 1. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

 

 

 

 

Kaskisten kaupungin pienveneiden laiturien kausihinnasto vuosittain 1.5-30.9.

Kirkkosataman puulaituri, vierasvene - sekä Marianrannalaituri

Veneiden laituripaikkojen hinnastoa muutetaan siten, että se perustuu venepaikan leveyteen, ei pituuteen kuten uudessa talvisäilytysohjeessa on mainittu.

Laiturien ponttoonit lasketaan vuosittain ennen 1.5, paikat eivät ole kuitenkaan käytössä ennen edellä mainittua päivämäärää. Mikäli paikalle tuodaan vene ennen luvallista määräpäivää, peritään päiväkohtainen vuokra 50 % korotettuna. Ponttoonit poistetaan vuosittain 1.10 alkaen.Tämän ajankohdan (vuosittain 1.10) jälkeen on veneiden oltava siirrettynä pois laitureista, mikäli veneitä on laitureissa kiinni tuon ajankohdan jälkeen, tullaan ne poistamaan kaupungin toimesta ja tällöin veneen omistajalle lankeaa toimenpiteestä aiheutuneet kulut maksettavaksi.

 

Hinnat ovat seuraavat sis. alv:n 24%

Venepaikan leveys 1,49-2, 00 m                                                          200€

                                2,01- 2,50m                                                           250€

                                251 -3,00m                                                           300€

                                3,01- 3,50m                                                          350€

                                3,51-4,00m                                                           400€

                                    yli 4,00m                                                          500€                

 

 

Veneiden talvi- ja kesätelakointi Kirkkosataman alueella

Talvitelakointikausi on 1.10 - 30.5.

Huomioithan, että talvitelakointi on vuokraajan omalla vastuulla. Kaikki Kaskisten kaupungin tarjoamat telakointipaikat ovat ulkona eikä niissä ole erillistä vartiointia.

Telakointipaikka on siivottava veneilykauden alkuun mennessä talvitelakoijan trailereista, pukeista ja alustoista sekä muusta mahdollisesta tavarasta ja rakennelmista. Alueiden on oltava tyhjänä 30.5 mennessä telakointivälineistä ja muusta tavarasta.

Näin varaat talvisäilytyspaikan

 1. Ota yhteyttä teknisen toimen kansliaan nroon: 050-5780-922
  • Paikkojen hinnat ja kokoluokitukset ovat seuraavanlaiset: paikkoja on neljää pituutta: alle 5m, 5-10 m sekä 10-15 m, yli 15m:n hinta sovitaan erikseen. Varatulle paikkapituudelle tulee mahtua vene säilytysvarusteineen, pukkeineen, trailereineen ja pressuineen.
 2. Jos myöhemmin osoittautuu, ettei varattu paikka ole sopiva, voidaan tarpeen mukaan vaihtaa paikkaa ottamalla yhteyttä yllä olevaan numeroon.

Ohjeita talvisäilytyspaikan käyttäjälle

Veneen sijoittaminen

Varmistathan, että noudatat paikalla vallitsevaa käytäntöä. Venettä saa säilyttää satamissa ainoastaan merkityillä paikoilla. Säilytysalueille on sijoitettu suuntaa antava kartta veneiden sijoittelusta.

Sähköliitäntä

Säilytyspaikoille osoitettu sähköliitäntä? on tarkoitettu ajoittaiseen akkulaturin tai sähkötyökalun käyttöön veneen omistajan ollessa paikalla. Aluksen lämmittäminen, käyttö-, peseytymis- tai kylpyveden lämmittäminen ei ole talvisäilytys paikan tai sataman sähköliittymästä ole sallittu.

Jätehuolto

Talvisäilytysalueilla on noudatettava siisteyttä. Jätteet ja jätekemikaalit tulee sijoittaa vain niitä varten varattuihin astioihin.

Talvisäilytyspaikan vuokraajan on tyhjennettävä ja siivottava paikkansa vuosittain 1.6. mennessä.

 

Veneiden kausisäilytys 1.10.-31.5. HUOM. kesäajan pukkien/trailerin säilytys alueella sovitaan erikseen

   

0-5 m pitkä vene

200,00 € / kausi

sis. alv 24 %

5-10 m pitkä vene

300,00 € / kausi

sis. alv 24 %

10-15 m pitkä vene

400,00 € / kausi

sis. alv 24 %

Yli 15 m pitkä vene

tarjouksen mukaan

sis. alv 24 %

Hinnat sisältävät vain säilytyksen, ei kuljetusta.

 

 

 

 

         Vuonna  2023 säilytyspaikan hinta lasketaan muutoksesta johtuen vasta 1.11.2023 alkaen.